Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) ønskjer at vi skal jobbe like mykje som islendingane.

NPK-NTB
NPK-NTB

Finansdepartementet legg om kort tid fram «perspektivmeldinga» si, med nye framskrivingar om økonomisk utvikling og ulike valmoglegheiter. Der blir det blant anna sett på aldrande befolkning, klima- og miljøproblem og globalisering i tiåra framover.

Dersom vi jobba som på Island måtte vi jobba 10 prosent meir i året – eller rundt 100 timar, skriv Dagens Næringsliv.

LES OGSÅ: Islandske lærepengar

– Om vi over tid fekk tilsvarande yrkesdeltaking som islendingane, ville utførte arbeidstider per person frå 15 til 74 år i Noreg auke frå 1014 til 1120 timar. Får vi det til, kan budsjettet styrkast med rundt fem prosent av bruttonasjonalprodukt over tid. Det ville vore eit vesentleg bidrag til å redusere gapet mellom inntekter og utgifter på lang sikt, seier Johnsen til avisa.

Finansministeren viser til at det blir ein større del eldre i Noreg. Med uendra yrkesdeltaking i alle grupper, vil arbeidsinnsatsen per innbyggjar gå ned.

LES OGSÅ: Frå finanskrise til gründereventyr

– Det viktigaste er at arbeidsinnsatsen over tid aukar. Eg trur det er mykje å hente i den eldre enden. Større «tøyelegheit» er viktig, at tilrettelegginga for å kombinere arbeid og pensjon blir fordelt vidare. Det andre er å mobilisere dei som delvis er utanfor arbeidslivet, seier Johnsen. (©NPK)

Kva synest du om forslaget om at me bør jobba meir? Bør pensjonsalderen bli høgare? Eller bør me heller betala meir i skatt?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.42

LES OGSÅ

ANNONSE