ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Robot

Tema: Robot

Fire av ti trur maskiner kan overta jobben deira

Til saman seier 39 prosent at dei trur robotar kan overta heile eller delar av jobben deira, skriv Avisenes Nyhetsbyrå. 57 prosent ser ikkje...

Kartverket skal lære robotar glattkøyring

Automatisering og robotisering av transportsektoren er i rask utvikling. Om sjølvkøyrande system og automatiserte køyretøy skal komme i kommersiell bruk, må løysingane testast under...

Bill Gates: – Skattlegg robotar!

Når robotar overtar fleire og fleire jobbar, bør robotane skattleggjast for å skaffa pengar til omskulering av dei som mistar jobben. Det meiner Bill...

I framtida blir alle til kyborgar

– Over tid kjem vi til å sjå ein tettare samansmelting av biologisk intelligens og digital intelligens. Det handlar om bandbreidda til hjernen, sa...

Slik skal vi stoppe AI frå å overta verda

Skal vi tru Hollywood er det berre eit tidsspørsmål før kunstig intelligente robotar gjer eit forsøk på å ta over verda. Skynet, H.A.L.9000 og...

Sjekk ut dei nye robotane

Robotar tek stadig nye framsteg, og kan snart bli definert som personar. Nokre går på skulen for sjuke born, medan andre styrer framtidas elbilar....

– Robotane må tilpasse seg oss menneske

To eggekvite eddekoppar ligg på teppet på golvet. Kvar av dei er over ein halv meter breie, med seks bein festa til ein firkanta...

Vil definere robotar som personar

Torsdag 12.januar godkjente Europaparlamentet sin juridiske komite eit utkast til retningslinjer for robotar og kunstig intelligens (AI), melder the Guardian. – Robotar og kunstig intelligens...

Nyforelska robotar syng Adele

Kjem romantikken til å døy når robotane tar over verda og utslettar menneska? To Google Home-einingar som snakkar saman og finn tonen gir oss...

Vil bruka robotar mot isolasjon

I Noreg er det i dag minst 6.000 barn og unge som blir rekna som langtidssjuke. Dei er ofte borte frå undervisinga til skulen...
ANNONSE

MEIR OM Frp

MEST LESE