ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Rettsvesen

Tema: Rettsvesen

Vil styrke rettsvernet for mobbeoffer

I fleire mobbesaker blir kravet om erstatning avvist. Årsaka er at standard foreldingsfrist for mobbesaker er tre år, slik regelen er for alle sivilrettslege...

UiS og UiA har fått klarsignal til å utdanne advokatar

Universitetet i Stavanger (UiS) søkte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut) om løyve til å opprette eit masterprogram i rettsvitskap hausten 2021. Universitetet...

Domstol i USA: Elefanten Happy er ikkje ein «person»

Dyrevernsgruppa Nonhuman Rights Project (NhRP) har forsøkt å få frigjort elefanten «Happy» frå Bronx Zoo i New York, til ein fristad (sanctuary) for elefantar. NhRP...

Menneskerettsdomstolen ber regjeringa svare om oljeboring

– Eg er glad og letta over at EMD anerkjenner kor viktig denne saka er. Samstundes uroar det meg at regjeringa planlegg for meir...

Nytt lovforslag vil stille enkeltpersonar til ansvar for miljømord

Den internasjonale straffedomstolen i Haag har i dag mandat til å dømme dei mest alvorlege brotsverka menneske gjer mot menneske: folkemord, krigsbrotsverk, aggresjonskrig og...

Alle vil ha fleire unge meddommarar – men godtgjersla til studentar har ikkje blitt justert sidan 1983

Meddommarar får dekt tapte arbeidsinntekter, medan kompensasjonen for studentar og trygda er berre 250 kroner dagen. Det tilsvarar 33 kr/t for ein heil dag...

Få unge er meddommarar: – Trur det er få som veit om det

– Eg trur det er lite opplyst. Eg fekk vita om det tilfeldig på høgskulen, fortel Kristine Volden (22), som tar sisteåret på grunnskulelærarutdanninga...
ANNONSE

MEIR OM Rettsvesen

MEST LESE