ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nupi skole

Tema: nupi skole

Kva betyr EØS-avtalen for Noreg?

Saka er ein del av NUPI Skole sin artikkelserie «Hvor hender det?» og er gitt att med løyve. Dei siste ti åra har EU lansert ambisiøse...

Cyberåtak mot Noreg – er vi godt nok sikra?

Saka er ein del av NUPI Skole sin artikkelserie Hvor hender det? og er omsett og gitt att med løyve. Berre tenk på kor...

Kvit, grå og svart propaganda – du blir utsett for propaganda i det daglege

Denne saka stod først publisert i NUPI Skole sin artikkelserie «Hvor hender det?» og er gjengjeven med løyve. Saka er omsett til nynorsk av Framtida.no. Det...

Pride har skapt positive endringar, men òg negative motreaksjonar

Denne saka stod først publisert i NUPI Skole sin serie Hvor hender det? og er gjengjeven med løyve. I juni kvart år kan ein oppleve...

Dette er bakgrunnen for den russiske invasjonen av Ukraina

Denne saka stod først publisert i NUPI Skole sin artikkelserie «Hvor hender det?» og er gjengjeven med løyve. Saka er omsett til nynorsk av Framtida.no. Saka...

Alt du må vite om klimatoppmøtet COP26

Denne saka stod først publisert hjå NUPI Skole, og er gjengjeven med løyve.  Verdas auge er retta mot verdsleiarane på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. Skjebnen...

Arret etter apartheid – klasseforskjellar, økonomisk ulikskap og arbeidsløyse

Denne saka stod først publisert hjå NUPI Skole og er ein del av artikkelserien «Hvor hender det?» Saka er gjengjeven med løyve.  Den norske solidaritetsaksjonen...

Den lange krigen i Afghanistan

Saka stod først publisert hjå NUPI Skole og er gjengjeven med løyve.  Mange vart overraska då Taliban sommaren 2021 fossa fram, storma by etter by...

Deepfakes: Når ein ikkje kan tru på det ein ser

Saka er ein del av NUPI Skole sin serie Hvor hender det? og er gjengjeven med løyve. Kva ville du gjort om du såg ein...

Amerikansk politikk – frå polarisering til valdeleg opprør

Saka er henta med velvilje frå NUPI Skole sin serie Hvor hender det? og sett om av Framtida.no. Heile verda følgde skremde med då opprørarar storma den...

Ytringsfridom og Muhammed-karikaturane: Lærardilemmaet

Artikkelen er henta med velvilje frå NUPI Skole sin serie Hvor hender det? og sett om av Framtida.no. I 2020 var det 15 år sidan...

Trump eller Biden: Har det noko å seie for oss?

Saka er ein del av NUPI Skole sin artikkelserie «Hvor hender det?» og er sett om og gjengjeven med løyve. Det er ikkje overraskande at...
ANNONSE

MEIR OM Presidentvalet i USA

MEST LESE