ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Noregs ungdomslag

Tema: Noregs ungdomslag

Sju bunadsmytar det er på tide å pensjonere

Noregs Ungdomslag har laga pamfletten «Bunad for alle». Der knusar ungdomslaget nokre seigliva bunadsmytar. «I gamledagar tok dei det dei hadde, så difor kan eg...

Noregs Ungdomslag vil ha rausare bunadskultur

– Det har blitt veldig mykje lover og reglar om kva du kan og ikkje kan. Bunaden har også blitt frykteleg dyr for mange, seier...

Filmar på nett skal spreia folkedans

– Me opplever etterspurnad etter opplæringsfilmar i folkedans som er enkelt tilgjengelege. I tillegg ynskjer me å synleggjera unge folkedansarar over heile landet, og...

Vil redda ungdomshusa

I 1953 var det 850 ungdomshus i Noreg. No er det berre rundt 250 att, og det er årsaka til at Noregs Ungdomslag har...

Kronerulling for å betale moms

Prinsippet om at frivillige organisasjonar skal slippe å betale moms ligg fortsatt fram i tid. I alle fall for lag som har eige hus. Stortinget...

Dansar seg til nytt språk

– Det er blitt produsert få profesjonelle dansefilmar med folkedans som uttrykk. Det ville me gjera noko med, seier produsent og koreograf Halldis Folkedal...

– Viktig kvardagskultur

– Eit stort offentleg kulturhus blir fort eit hus for konsumering og stillesitjande kulturaktivitet. Eit frivillig drive kulturhus er eit hus for opplevingar, skaping...

Frå Bøndenes hus til Bislett

– Vi har aldri vore nokon rein bondeorganisasjon, sjølv om vi nok har støtta bøndenes interesse. Så det er nok ein av mytane, fortel...

Krev ENØK-hjelp til ungdoms- hus

Noregs Ungdomslag krev at Enova får på plass eigne støtteordningar for energiøkonomisering i organisasjonseigde bygg. – Det finst ingen ordningar som laga våre kan leve...
ANNONSE

MEIR OM Noregs ungdomslag

MEST LESE