Framsida Tema Næringspolitikk

Tema: Næringspolitikk

I klårtekst: Kva er borgarløn?

Sjå for deg ei verd der ingen jobbar, alle har tid til å vera med familien, å hjelpe kvarandre, studera og vera kreative. Jobbane...

Kjernekraft i Noreg – uaktuelt eller uunngåeleg? Ungdomspartia er usamde

Verda treng meir kraft i framtida, men kor skal den kome frå? Folketalsvekst, aukande velstand og krav om elektrifisering gjer at behovet for energi aukar på...

– Krisepakka tar oss eitt skritt framover og to skritt tilbake

I dag vart Stortinget samde om den tredje krisepakka frå regjeringa. Denne skal hjelpa næringslivet og setje fart på økonomien. – Krisepakka tek oss eitt...

– Ploglaust jordbruk kan redde planeten

Det er ein grøn revolusjon. Ved å parkere plogen og slutte å gjødsle, sprøyte og luke i åkrar og kjøkkenhagar kan vi auke matproduksjonen...

Regjeringa vil satsa på bioøkonomi

– Rike naturressursar og høg kompetanse gjev oss konkurransefortrinn i overgangen til lågutsleppssamfunnet. Regjeringa legg til rette både for omstilling av tradisjonell industri og...

– Struper Innovasjon Noreg

Mæland sende fredag ut på høyring eit lovforslag som gir Innovasjon Noreg frie taumar til å kutte ut lokalkontor og regionale styre. Næringsministeren opnar...

– Fornybart er ikkje berre reinliva

Tankesmia Agenda hadde fylt opp Kulturhuset i Oslo i går, då deira første frukostmøte gjekk av stabelen. Temaet som trekte morgonfuglane til Youngstorget var klima,...

Deler ut 65 nye oljeløyve på norsk sokkel

48 selskap får tilbod om 65 nye oljeutvinningsløyve på norsk sokkel når regjeringa gjennomfører ein ny runde med såkalla TFO-tildelingar i førehandsdefinerte område. – Dette...

Deler bekymring for krafteksport

  Frå Sosialistisk Ungdom deltok leiar Andreas Christiansen Halse og fagleg leiar Tine Søderstrøm Knutsen. Frå Søral deltok administrerande direktør Per Øyvind Sævartveit, leiar i...

Rekordmange startar bedrift

Lukta av heimebrygg fyller dei måndagstomme lokala til Fossen Bryggeripub i Dale i Sunnfjord. Rolf Ivar Skår og Else Marie Skår har gjort ein...

Kraftig vekst i søndagshandelen

LO reagerer på at talet på søndagsopne butikkar har auka kraftig dei siste åra. Tal som avisa Vårt Land  har henta inn viser at så...

Kvar er den mest attraktive staden i landet?

Den nye, årlege kåringa skal framheve og heidre kommunar og andre som har vist vilje og evne til å skape ein levande og attraktiv...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE