ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jobbsøking

Tema: jobbsøking

Jon (24) fekk jobb før han var ferdig utdanna. Her er hans jobbsøkjartips

– Spiss søknaden i forhold til kva som står i stillingsutlysninga og prøv å sjå om du kan spegla deg i bedrifta sine verdiar....

Jobbhuset skal gi ein «kickstart» ut i arbeidslivet

– Eg er her fordi eg har lyst å ha noko å gjere. Eg er lei av å sitte heime, seier Sofia Gouissem (19) til...

Veit du kven som eig ideane dine når du seier dei høgt?

Debatten om opphavsrett og intellektuell eigedom dreiar seg ofte om logoar, musikk og foto som spreier seg på nettet. Forskarar og oppfinnarar tar patent...

Kan nettprofilen din føre til at du ikkje får jobb?

– Din nettprofil kan ha stor betyding for kva slags inntrykk ein mogleg framtidig arbeidsgivar får av deg, og kan i beste/verste fall vera...

Få politijobbar for nyutdanna

I ei spørjegransking som Politiets Fellesforbund har fått gjennomført, oppgir snautt 4 prosent at dei har fått fast jobb i politiet, skriv Politiforum. Av kullet på...

Arbeidsgjevarar ser meir på karakterar

Karakterane dine har fått mykje meir å seia for jobbmoglegheitene enn for berre få år sidan. Viss du var nyutdanna med mastergrad i 2011,...

På jobbintervju i klasserommet

– Korleis er arbeidskapasiteten din? – Kva likar du å driva med på fritida? – Er du flink til å samarbeida med andre? – Tek du initiativ...

Søk sommarjobb no

– Me ser at arbeidsgjevarar startar jakta på gode kandidatar tidleg på året. For å sikra deg sommarjobben er det lurt å vere ute i...

Inga hjerneflukt frå Hordaland

Ein rapport frå Karrieresenteret i Bergen viser at frykta for den antatte «hjerneflukta» frå Hordaland – at studentane flyttar etter at studiane er avslutta...

Arbeid som skule

– Dette gir meg ei enklare utdanning. Alternativet hadde vore låge karakterar og høgt fråvær på skulen, seier Eirik Brune frå Ørsta. I haust er...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE