ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema HSH

Tema: HSH

Sirkus på skulen skal gi betre læring

Kven har sagt at ei førelesing skal væra keisam? Pedagogikklærar Paul Erik Rosenbaum inviterte studentane i Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) på Høgskolen Stord/Haugesund til...

Sogn og Fjordane sa ja til høgskulefusjon

Mens styra ved Høgskulen i Bergen og Høgskulen Stord/Haugesund tidlegare på dagen torsdag applauderte for sine fusjonsvedtak, vart styremedlem Jan Olav Fretland tunga på...

Vestlandshøgskulen blir nynorsk

– Me er veldig glade for å ha fått gjennomslag for at ein så stor høgskule blir nynorskhøgskule. Eg trur det er viktig for...

– Ta fram den rettferdige harmen

Mellom 8000–22000 born opplever alvorleg vald i heimen i løpet av eit år. Det er rekna at 13 prosent av alle born blir utsett...

Mangelfull rapport om høgskule-fusjon

Like før jul kom fusjonsutgreiinga for Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rapporten har nokre viktige manglar.   Det er...

Tilrår høgskulefusjon i vest

Ei ny utgreiing frå forskingsinstituttet Nifu gir eit godt grunnlag for at høgskulane i Bergen (HiB), Stord/Haugesund (HSH) og Sogn og Fjordane (HiSF) kan...

Verdas største vitskapsopera

Laurdag 3. oktober deltek 21 ungdommar frå Stord saman med 450 andre unge, lærarar, kunstnararar, forskarar og IKT-folk frå 35 land i verdas første...

Kan bli større enn UiB

Det vart klart etter eit todagars møte som Kunnskapsdepartementet hadde kalla saman til i Bergen med Universitetet i Bergen og høgskulane på Vestlandet denne...

– For stor risiko med fusjon

Eit samrøystes UiS-styre vedtok søndag å avslutta fusjonsprosessen med HSH. Sidan februar har Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) vore i fusjonsforhandlingar med Universitetet i Stavanger (UiS). På...

UiS vil avslutta fusjonsprosessen

Saka var først publisert i Bladet Sunnhordland. Universitetsdirektøren ved Universitetet i Stavanger, John B. Møst tilrår UiS-styret å avslutta fusjonsprosessen med HSH. Dette kjem fram...
ANNONSE

MEIR OM Høgskolen Stord/Haugesund

MEST LESE