ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helsedirektoratet

Tema: Helsedirektoratet

Psykologi-studentane i Budapest trur dei kan vinne tilbake lisensen

For Markus Lien var valet om å studere psykologi i Budapest enkelt. Han er glad i å reise, så i staden for å prøve seg...

Vil ha heile familien i behandling

No blir det lansert nye nasjonale anbefalingar for behandling av eteforstyrringar. – Nasjonal fagleg retningslinje for tidleg oppdaging, utgreiing og behandling av eteforstyrringar vil vere...

Røykjetelefonen stengt frå 1. januar

Internett og appar til mobiltelefonen har tatt over som hovudhjelpemiddel for folk som ønsker å slutte, så Helsedirektoratet har merka ei fallande kurve med meldingar...

Nordmenn skryt på seg trening

– Det trur eg ikkje på, seier avdelingsdirektør Jacob Linhave i Helsedirektoratet til P4. Ifølgje ei ny undersøking frå Sentio Research svarar nesten halvparten av dei...

Unge gutar et for lite frukt

Tal frå undersøkinga «Helsevanar blant skuleelevar» vart lagt fram måndag. I spørjeundersøkinga frå Universitetet i Bergen opplyser 63 prosent av gutar i sjetteklasse at...

– Jobbar ikkje nok mot mobbing

Det går fram av ei ny undersøking som er utført for Helsedirektoratet. Helsedirektør Bjørn Guldvog meiner lokalpolitikarar må ta større eigarskap til folkehelsa. – God...

Laksen er ikkje farleg

Du kan trygt ete over éin kilo oppdrettslaks i veka utan at du risikerer å få i deg skadelege mengder av miljøgifter.  Anbefalinga frå Helsedirektoratet...

Fotball utan røyk og snus

Unge og vaksne som er på sletta eller på eitt av Norway Cups arrangement i år, vert oppmoda til å la røyk og snus...

Røykelova vert strengare

Også barnehagane og skulane skal vere frie for tobakk. I butikkane blir det forbode med sjølvbetening av tobakksvarene. Automatane der varene er skjulte og...

Kalvø: Ein ny vår. Igjen.

Eg liker våren, og oppfører meg alltid deretter. Så snart PST har levert trusselvurderinga si og dopingskuldingane frå svenskane er inne, så feirar eg...
ANNONSE

MEIR OM Helsedirektoratet

MEST LESE