ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema FpU

Tema: FpU

Her brenner FpU-aren NRK-lisensen

– Me meiner at NRK-lisensen ikkje har vorte slik som planen var i byrjinga. NRK er ikkje lenger reklamefri, sidan stadig fleire program vert...

Med Hagen som førebilete

Saka var først publisert i Møre-Nytt. – Då eg bestemte meg for å engasjere meg i politikken, sette eg meg ned med alle partiprogramma og...

Kan tilpassing hindre fråfall?

Talsperson i Grønn Ungdom, Anna Serafima Svendsen Kvam, trur manglande utfordringar på det ein er god på har noko av skulda for at elevar...

Krev høgare BSU-grense

– Om BSU skal verke slik at fleire unge kjem inn på bustadmarknaden, så må den aukast kraftig, seier nestleiar i Unge Høgre, Sandra...

Vil behovsprøve barnetrygda

– Vi meiner hushald som tener meir enn éin million kroner samla, ikkje bør få barnetrygd, seier formann Atle Simonsen i Framstegspartiets ungdom (FpU)...

– Meir sidemål fungerer betre enn fritak

Det er Framstegspartiet i Stavanger som har teke initiativ til ei prøveordning for valfri skriftleg sidemålsundervisning i ungdomsskulen. – No er det ei ny regjering...

Vil fjerne 1. mai som fridag

Klasseomgrepet fangar ikkje lenger opp skiljelinene i Noreg. Det meiner både Miljøpartiet Dei Grøne, Unge Høgre og Framstegspartiets Ungdom. Sosialistisk Ungdom meiner klasseskilnadane framleis...

Dette står høgast på ønskelista

Ingrid Ophaug Dahl, nasjonal talsperson, Grøn Ungdom Kva har gledd deg mest i 2013? – Det som kanskje gleda meg aller mest, var at Dei Grøne...

– Noreg er minst dårleg i klassen

Noreg har tidlegare toppa lista over verdas mest likestilte land, men i fjor måtte me sjå oss slått av Island på fyrsteplass og Finland...

– Reality-show eg skulle likt å sjå

«Min fridom byrjar der din sluttar» var dei stort sett samde om som utgangspunkt. Men ungdomspartia som diskuterte norske forbod under Arendalsuka, var langt...
ANNONSE

MEIR OM Alkohol

MEST LESE