ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Flaum

Tema: flaum

Her flyt huset nedover Themsen

Søndag føremiddag kunne forbipasserande sjå det som såg ut som eit klassisk, britisk forstadshus segle forbi i den travle storbyen London. Huset var ein del...

Klimaendringar gir meir ustabil jordbotn

Det er talet på såkalla jordporer som påverkar evna bakken og jorda har til å halda på vatn, ifølgje forsking ved Nibio, Norsk institutt...

Vil gjere byane meir budde på våtare klima

– I ei gransking blei det avdekt at 60 prosent av norske kommunar manglar kapasitet for å sikre seg mot skadar av overvatn som...

Mange døde i storflaum i Aten

Bustadar, fabrikkar og næringslokale flauma over samtidig som store vassmassar med jord og vrakgods skylte nedover gatene i forstadane vest for den greske hovudstaden. Mange...

Difor blir nye hus råka av flaum

TV-bileta var nesten utrulege. Hus etter hus rasa på elva, bruer forsvann. Flaumen som råka Vestlandet i slutten av oktober 2014 sjokkerte mange, ikkje minst...

Spår dramatisk auke av stormflo og flaum

– Vi kan vente at flaumar som før berre skjedde kvart 200. år, vil inntreffe årleg i byar som Bergen og Stavanger i dei...
ANNONSE

MEIR OM flaum

MEST LESE