Mange døde i storflaum i Aten

Arnt Olav Foseide
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Bustadar, fabrikkar og næringslokale flauma over samtidig som store vassmassar med jord og vrakgods skylte nedover gatene i forstadane vest for den greske hovudstaden.

Mange av bygningane i desse distrikta har vorte bygd utan å følgje byplanleggjingsreglane til Attika-regionen, mellom anna har dei bygd hus ved elver som dei har demma opp ved å fylle dei med jord.

Sju døde så langt, men ventar mange fleire

Dette var ein hovudveg. Foto: Skjermdump Cities of the World/youtube.

Ei eldre kvinne vart funne død i kjellarleilegheita si og ein eldre mann i heimen sin som vart oversumt. Ein annan mann, omtrent 65 år gammal, vart funne død i ein hage. Kort tid etter vart ein tredje mann funne død på Mandra-Thiva National Road, medan tre personar vart vaska ut i Aspropyrgosjøen. Ei ein anna kvinne vart funne død utanfor på ei gate i Mandra, slik at talet på døde no er sju, alle over 45 år.

I Thriasseo-sjukehuset, som har vorte fullstendig førebudd, har ti skadde vorte innlagt på sjukehus så langt, dei fleste med hypotermi.

Hovudveg omgjort til elv

150 brannmenn med 55 bilar jobbar med å hjelpe med evakuering og fjerning av vatn. Mange bilar med passasjerar har vorte fanga på hovudvegen mellom Aten og Korint av dei enorme mengdene med vatn. Den gamle Aten-Corinth National Road har vorte omgjort til ei elv i Nea Peramos-distriktet på grunn av den kraftige nedbøren. Store delar av trafikken vest for hovudstaden vart omdirigert.

Skulane i Mandra, Magoula og New Peramos-distrikta vart stengt av styresmaktene i Attika-regionen i dag.

https://www.youtube.com/watch?v=DTTzkJoT5s8

Kjelder: Reuters, kathimerini.gr, youtube.