Vassmassar førte onsdag til stor flaum rett vest for den greske hovudstaden Aten.
Arnt Olav Foseide

Bustadar, fabrikkar og næringslokale flauma over samtidig som store vassmassar med jord og vrakgods skylte nedover gatene i forstadane vest for den greske hovudstaden.

Mange av bygningane i desse distrikta har vorte bygd utan å følgje byplanleggjingsreglane til Attika-regionen, mellom anna har dei bygd hus ved elver som dei har demma opp ved å fylle dei med jord.

Sju døde så langt, men ventar mange fleire

Dette var ein hovudveg. Foto: Skjermdump Cities of the World/youtube.

Ei eldre kvinne vart funne død i kjellarleilegheita si og ein eldre mann i heimen sin som vart oversumt. Ein annan mann, omtrent 65 år gammal, vart funne død i ein hage. Kort tid etter vart ein tredje mann funne død på Mandra-Thiva National Road, medan tre personar vart vaska ut i Aspropyrgosjøen. Ei ein anna kvinne vart funne død utanfor på ei gate i Mandra, slik at talet på døde no er sju, alle over 45 år.

I Thriasseo-sjukehuset, som har vorte fullstendig førebudd, har ti skadde vorte innlagt på sjukehus så langt, dei fleste med hypotermi.

Hovudveg omgjort til elv

150 brannmenn med 55 bilar jobbar med å hjelpe med evakuering og fjerning av vatn. Mange bilar med passasjerar har vorte fanga på hovudvegen mellom Aten og Korint av dei enorme mengdene med vatn. Den gamle Aten-Corinth National Road har vorte omgjort til ei elv i Nea Peramos-distriktet på grunn av den kraftige nedbøren. Store delar av trafikken vest for hovudstaden vart omdirigert.

Skulane i Mandra, Magoula og New Peramos-distrikta vart stengt av styresmaktene i Attika-regionen i dag.

Kjelder: Reuters, kathimerini.gr, youtube.

Oppdatert: onsdag 15. november 2017 16.02

LES OGSÅ

ANNONSE