ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fagopplæring

Tema: Fagopplæring

Må søkje seg til utkantane

Institusjonar og bedrifter i ytre strøk slit med å få tak i nok lærlingar. Samstundes manglar fleire hundre personar framleis lærlingplass. Å få lærlingar til...

Døve Per Kristian skal bli snikkar

I år går det ein døv elev ved Bygg- og anleggsteknikk ved Ørsta vidaregåande skule. Han heiter Per Kristian Mork, og er frå Mork...

Får ikkje lærlingplass

Mohammed Hasan og Saeid Yasin kom til Sauda i samband med introduksjonsprogrammet for tre år sidan. No er dei i ferd med å avslutte...

Vil ha nye og betre yrkesfag på vidaregåande

 Målet er å få fleire og betre fagarbeidarar, melder Klassekampen torsdag. Yrkesfaga slit med stort fråfall, færre og færre som søkjer seg inn på...

Lagar motorsyklar på skulen

  På verkstaden til linja for teknikk og industriell produksjon har mange kreative hjernar vore i sving dei siste månadene. Som del av eit kreativt...

Dekkjer berre femte- del av behovet

To tredelar av elevane på helsefag i vidaregåande skule tek ikkje fagbrev. Elevane hopper av på grunn av små stillingar, låg lønn og mangel...

– Sjøverken går over

Dei maritime elevane har kvart år høve til å prøve ut det verkelege sjølivet. I ein firevekers periode får elevane god praktisk læring, nyttige...

Gir elevane rett til påbygg etter fagbrev

– Me vil gi elevane tryggleik til å fullføra fag- og yrkesopplæringa, utan at det stenger vidare høve til utdanning. På den måten håpar...

Ein annan veg inn i yrkeslivet

Etter fyrsteåret på teknisk og industriell produksjon (TIP) ved Vest-Telemark vgs, bestemte Sondre Lauvrak seg for å ta andreåret ved bilskadelina på Hjalmar Johansen...

– Lærlingar blir betre leiarar

  Ifølgje ferske tal frå Statistisk sentralbyrå er det 977 lærlingar per 100.000 innbyggjarar på Sørlandet. På Vestlandet  er talet 936, Nord-Noreg 919, Trøndelag 910...
ANNONSE

MEIR OM Fagopplæring

MEST LESE