ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fagopplæring

Tema: Fagopplæring

For få bruker tilbod om matte på vgs-nivå

Den virtuelle matematikkskulen (DVM) er eit nettbasert tilbod for elevar på ungdomsskuletrinnet, og målet er nivåtilpassa matematikkopplæring gjennom nye former for IKT. Dei elevane...

Har dobla lærlingetalet

Først publisert på Vikebladet.no! – Det er tøffe tider, men den solide ordreboka vår gjer at vi tek ansvaret med å ta inn fleire lærlingar...

No kjem krav om bruk av lærlingar i offentlege oppdrag

– Det offentlege har vore for lite flinke til å bruka innkjøpsmakta si til å bidra til fleire læreplasser. Med innføringa av ny lov...

Slik vil LO auke statusen til yrkesfaga

– Om fagskulane blir styrkte til ei «høgare» yrkesfagleg utdanning, kan det føre til at elevane vel yrkesfag, meiner ho. Målet til LO-leiaren er å...

– Skammeleg lite

Regjeringa har som mål å auka mengd læreplasser i Noreg, men tar sjølv berre inn drygt 450 lærlingar i statlege føretak. I tillegg tar...

Manglar elevar til læreplassar

Fitjarbuen Henriette Tranøy går på akvakultur på Austevoll. Ho byrja med naturbruk og valde akvakultur andreåret. Fire dagar i veka pendlar ho med ferje og...

Lærlingar i kø på land

– Før hadde vi reiarlag som tok inn heile klasser. Men fleire av dei store reiarlaga tek ikkje inn nokon lærlingar no. Det er...

Lærlingar i kø på land

– Før hadde vi reiarlag som tok inn heile klasser. Men fleire av dei store reiarlaga tek ikkje inn nokon lærlingar no. Det er...

Får ikkje landbruksjobb

Dette kjem fram av ein ny rapport som mellom anna Østlandsforskning står bak og som har evaluert landbruksfaga og kartlagt behovet for landbruks- og...

Ber Listhaug berga økoskulen

– Det er brei semje på Stortinget om å auka delen økologisk matproduksjon. Då er det heilt avgjerande at me har ein skule som...
ANNONSE

MEIR OM Fagopplæring

MEST LESE