ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fagfornyinga

Tema: Fagfornyinga

Målungdomen meiner læreplanen ikkje tek omsyn til nynorskelevane

– Me er skuffa over at framlegget til ny læreplan svekkjer vurderingskrava i sidemål og ikkje styrkjer djupnelæringa i sidemål, seier Fredrik Hope, leiar...

Mållaget skuffa over nye læreplanar i norsk

Uttalen frå mållagsleiaren kjem etter at Kunnskapsdepartementet måndag sende forslag til nye læreplanar for grunnskulen og vidaregåande skule ut på høyring. Dei nye læreplanane...

Entreprenørskap, personleg økonomi og nettvit skal inn i skulen

– Dette blir den største endringa av innhaldet i skulen sidan Kunnskapsløftet i 2006, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Digitale evner har...

Testa miljøvenleg forbruk: Sette dusj-rekord på under eitt minutt

– Dusjinga gjekk veldig fint. Rekorden min var på under eitt minutt, fortel Marius Hammersland Loureiro. Trikset var å gjera seg våt i dusjen først....

Etterlyser klimaendringar på læreplanen: «La oss ta Greta på alvor»

«Norske elevar treng læreplanar som gjev dei eit grunnlag for å engasjere seg i kampen mot klimaendringar». Det skriv leiar i Utdanningsforbundet Steffen Handal i...

Mållaget kritisk til vurderingsordninga i ny læreplan i norsk

Den første skissa til ny læreplan i norsk blir presentert torsdag, og ein kan ane konturane av korleis norskfaget blir etter 2020. – I sluttrapporten...

Elevorganisasjonen rosar kutt i læreplanane

Torsdag ettermiddag kom dei nye framlegga til læreplanar for norsk skule frå Læreplangruppa til Utdanningsdirektoratet. I norskfaget på VG2 og VG3 for studiespesialiserande elevar, er...

Kuttar sterkt i talet på kompetansemål i norsk

Læreplangruppa til Utdanningsdirektoratet la torsdag ettermiddag fram det første utkastet til nye læreplanar som skal bli gjeldande frå hausten 2020. Her er nokre av dei...

Ønskjer meir kjærleik og kjønnsidentitet på timeplanen

Læreplanen i skulen slår fast at barn frå 5.-7.trinn skal læra om kjærleik og respekt og variasjon i seksuell orientering og samliv. Men då...

Dette blir dei viktigaste endringane i læreplanane

Dagens læreplanar har for mange tema, viser både evalueringar og tilbakemeldingar frå Elevorganisasjonen, lærarar og rektorar. Dette kan føra til for mykje overflatisk læring...
ANNONSE

MEIR OM Fagfornyinga

MEST LESE