ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema EU

Tema: EU

«I ei ustabil verd er det lurt å ha ein god ven i det samla Europa»

Debatten om EU og EØS står no i stor grad på den politiske agendaen i forkant av stortingsvalet til hausten. Desto nærare vi kjem, desto...

«Kvifor er ikkje EU og EØS på timeplanen?»

Gjennomsnittsnordmannen har 17,5 års skulegang. Vi lærer alt frå diktanalyse til blokkfløyte på grunnskulen. Når ein blir eldre og meir reflektert kjem politikk på timeplanen,...

«EU-byrået Frontex bryt menneskerettane»

Det vert ofte sagt at kvaliteten på eit samfunn kan verte målt ut frå korleis ein behandlar dei svakaste. I så fall står EU til...

Tidsminister beklagar at 2020 blir ein time lengre

– Som tidsminister beklagar eg på det sterkaste at 2020 blir endå ein time lengre, dette har allereie vore eit svært krevjande år for...

Fem på fredag: Kor raskt kan Kina kvitte seg med kolet?

Denne teksten er henta og omsett, med velvilje frå Energi og klima. Kvar fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem internasjonale nyhendesaker frå veka...

Ungdom mot EU: «Den same inhumane flyktningpolitikken i ny drakt»

Onsdag 23. september lanserte EU-kommisjonen forslag til EUs nye flyktningpolitikk. EUs flyktningpolitikk er ekstremt inhuman, blant anna fordi alle får søknaden sin behandla i...

Om Moria-krisa: «Hadde EU teke ansvar før, kunne dette vore unngått»

Solidaritet kjenner inga grense, men det har EU. Moria-leiren i Hellas har eigentleg plass til 3000 menneske, men der har no i lang tid vore...

Klimapakken til EU er over 500 gonger større enn den norske

EU har fått stor merksemd internasjonalt for den grøne gjenoppbyggingsplanen (Green Deal) som blei lagt fram onsdag 27. mai. EU set av totalt 750 milliardar...

Den nye leiaren i Ungdom mot EU: – Befolkninga kan altfor lite om EU

– Eg vil sørgje for at Ungdom mot EU kjem endå meir på dagsordenen, og er den organisasjonen folk kjem og spør om dei...

Elvestuen smeller døra igjen – vil ikkje ha innspel til klimaplan

Det siste året har alle medlemslanda i EU offentleggjort utkast til nasjonale klimaplanar for åra fram mot 2030. Det har dei vorte tvinga til, ettersom EU har...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE