ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Byråkrati

Tema: Byråkrati

Håvard (19) meiner politisk språk er så komplisert at det nesten er komisk

– Om ein held fram med å bruke eit språk som stenger ute befolkninga, så vil det kunne skade demokratiet, seier Håvard Bergseng Rødsand...

Vi trur ikkje på meiningane til folk

Er objektive data frå forsking meir å stole på enn subjektive meiningar frå einskilde individ? — Forsking gjev svar på spesialiserte spørsmål som er definerte...

Ode til ein kontorjobb

I saka «Bakar med flagget på brystet» seier konditor Vilde Nistad Strandos følgjande: «Eg kunne aldri hatt ein jobb der ein sit på eit...

Her er det flest byråkratar

I 2012 var det 2.860.000 jobbar i Noreg. 290.000 av desse er i statsforvaltninga. Dette utgjer 10 prosent av alle jobbar. Av kommunane er det...

Fanga i byråkratiet

 I april i år tek ei ung kvinne kontakt med eit av lokalkontora til organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktningar (SEIF). Ho er fortvila....

Sakshandsaminga tok 57 år

– Ei pinleg sak for Voss kommune, var kollega Tove Østlie (Sp) si vurdering. – 57 år har ho teke. No lyt me berre...

Møt aldri opp

For åskodarar kan det såkalla årsmøtet likne noko av ei syforeining, og inntrykket var ikkje nettopp annleis denne gongen heller, då eg entra lokalet...
ANNONSE

MEIR OM Byråkrati

MEST LESE