ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema By

Tema: By

Verda er laga for kvite menn – det kan koste liv

Umedvitne haldningar til kvinner og menn påverkar design, og til og med tryggleiken i produkta me bruker. Standard-storleikar og one size fits all, er som regel...

Halvparten køyrer framleis på diesel

Den etablerte todelinga av personbilmarknaden, mellom bensin- og dieselbilar, held på å forsvinna på grunn av endra avgiftsprofil og aukande utbreiing av alternative motorteknologiar....

Her bur halvparten av alle nordmenn

Kartet under viser kvar halvparten av alle nordmennene bur. Det er henta frå karttenesta til Statistisk sentralbyrå av Stian Skår Ludvigsen, som la det ut...

Fredrikstad kåra til den mest attraktive byen i Noreg

Fredrikstad peikar seg ut på område som andre byar og tettstadar kan la seg inspirere av, er grunngjevinga frå juryen for å gi Statens...

Ordførarane kan styra

Dagsavisen har møtt Mark Watts, leiar av klimanettverket C40, som er på besøk i Oslo. – Det eigentlege politiske leiarskapet i kampen mot klimaendringane er...

Kan sløsa vekk milliardar

Teksta var først publisert i Dag og Tid. Kva får du om du kombinerer positive fødselstal, innvandring og sentralisering? Då får du Europas raskast veksande...

NHO vil ha 100 kommunar

– 100 kommunar er eit realistisk mål. Men det viktigaste er å skape robuste bykommunar der byar og omland har vakse saman til bu-...

Studieliv: Bygd vs. by

Pia Sofie Øye (21) frå Volda tek ei bachelorgrad i PR, kommunikasjon og media på Høgskulen i Volda, og skal byrje på sitt andre...

Studieliv: Bygd vs. by

Pia Sofie Øye (21) frå Volda tek ei bachelorgrad i PR, kommunikasjon og media på Høgskulen i Volda, og skal byrje på sitt andre...

Studieliv: Bygd vs. by

Pia Sofie Øye (21) frå Volda tek ei bachelorgrad i PR, kommunikasjon og media på Høgskulen i Volda, og skal byrje på sitt andre...
ANNONSE

MEIR OM By

MEST LESE