ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema AUF

Tema: AUF

– Vi skal ta tryggleiken tilbake

Meir enn 150.000, kanskje over 200.000 menneske, var samla berre i Oslo for å minna offera for terroråtaka 22. juli. Og i bygd og...

– Slå tilbake terroren med stort frammøte

– Stort frammøte ved valurnene i september er kanskje den beste måten kvar einskild av oss kan æra dei som er råka av denne...

Heile Noreg i sorg

Justisdepartementet har oppmoda kommunane om å flagga på halv stang i dag, ei oppmoding Fylkesmannen har formidla vidare. 91 mennesker er stadfesta drepne i dei...

Djupt sjokka over terror- åtaket

 – Me er i djup sorg. Tankane mine går til alle i AUF og alle pårørande, seier Eskil Pedersen, leiaren av ungdomspartiet til Arbeidarpartiet...

Sankar stemmer på fire hjul

- Vi vil få ungdom til å bruke stemmeretten sin i haust. Og helst på Arbeidarpartiet, smiler nestleiar i AUF, Åsmund Aukrust. Han står parat...

AP størst blant ungdom

Framgangen er på 7,6 prosentpoeng til 33,4 prosent sidan sist måling for eit halvt år sidan. – Dette er utruleg bra tal. No gler me...

Unge skal få unge til å stemma

– Det er vanskeleg for 40–50-åringar å nå fram til 16-åringane. Der kjem vi inn, seier 17 år gamle Sofie Bache (V) frå Stavanger...
Tidsnaud fører til meir medisinering på sjukehusa. Foto: Colourbox

Strengare krav til sjukehusa

Regjeringa lanserte i går ei rekkje krav til dei regionale helseføretaka. Eit av krava var at føretaka må ta inn fleire lærlingar. – Dette vil...

Rekord- vekst for ungdoms- parti

Unge Venstre opplevde ein medlemsauke på over 27 prosent i 2010. Det er rekord sidan oppryddinga i støttesystemet for politiske ungdomsorganisasjonar på midten av...

Meir skatt? Nei takk!

Den siste analysen frå Norsk Monitor syner at eit fleirtal (58%) av ungdom mellom 15 og 26 år meiner det er viktig å oppretthalde...
ANNONSE

MEIR OM AUF

MEST LESE