ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema AUF

Tema: AUF

AUF får kritikk for vervepraksis: – Lite demokratisk

– Det er en lite demokratisk måte å skaffa seg innverknad på, gjennom billige medlemskap i ein organisasjon. Det seier John Stene, styremedlem i Byåsen...

Ber regjeringa avlyse eksamen: «Fleire elevar sit med ein klump av usikkerheit i magen»

Fjernundervisning kjem aldri til å kunne erstatte den klassiske undervisninga i klasserommet. Det er difor på tide at regjeringa og Guri Melby avlyser eksamen! Det...

«Regjeringa oppfører seg nærast arrogant overfor norske studentar»

Det tok berre Høgre-regjeringa to dagar inn i det nye året før dei nok ein gang utset studentar for endå ein økonomisk smell. Laurdag kveld...

Halvparten av ungdomspartileiarane har teke koronatest – her er deira nærkontaktar og karantenehobbyar

Unge Høgre-leiar Ola Svenneby Tal på koronatestar: 1. Årets nærkontakt: Generalsekretæren i Unge Høgre, Mille Christensen. Årets helt: Pfizer og BioNTech. Serien eg såg i karantene: Friends, Modern Family og The Crown. Karantenehobby: Søvn. Draumeoverskrift...

Unge Høgre meiner Elevorganisasjonen og andre ungdomsparti brukar pandemien: – Eksamen er ei viktig førebuing

For studentar er det no heimeeksamen som gjeld, men for elevar på vidaregåande skule er det ikkje før til våren at eksamen står. Elevorganisasjonen har...

«Lat oss ikkje oppmuntre til eit enda større karakterpress, lat oss halde på nærskuleprinsippet»

Eg synest det er urovekkjande og trist at Venstre og Solberg-regjeringa no ynskjer å fjerne nærskuleprinsippet, som vert nytta i dei fleste norske fylka...

Slik vil Arbeidarpartiet sikra den psykiske helsa under pandemien

– Eg er redd den koronapandemien me no står i òg vil føre til psykisk helse-pandemi, seier AUF-leiar Astrid Willa Eide Hoem. Ho viser til...

Unge Venstre går inn for samanslått karakter i sidemål og hovudmål: – Skuffa

Før landsmøtet til Unge Venstre i helga, var det klart at det ville bli kamp om sidemåls-karakter.  Fleirtalet i programkomitéen føreslo at Unge Venstre skulle...

Den nye AUF-leiaren ville servert Nelson Mandela bacalao

– Eg melde meg inn i Kristiansund AUF for dei kjempa hardast for å få byggja ein skatepark, mimrar den nye AUF-leiaren Astrid Willa...

Astrid Hoem vald som ny leiar i AUF – yngste leiaren på 45 år

Astrid Willa Eide Hoem (25) tek over leiarvervet etter Ina Libak (30), som har vore leiar sidan 2018. Ho stilte ikkje til attval. Hoem takka...
ANNONSE

MEIR OM AUF

MEST LESE