No kan du få Putin-kondom

SAIH deler ut kondom med Vladimir Putin, Aleksandr Lukasjenka og Xi Jinping – for studentar treng vern mot både diktatorar og gonoré.

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

No kan du få Putin-kondom – til vern mot diktatorar og gonoré

– I Noreg har vi fridom til å seie kva vi vil, kle oss som vi vil og ligge med kven vi vil. Sånn er det ikkje for studentar i mange deler av verda der framveksten av autoritære regime utgjer ein stadig større trugsel, seier Hector Ulloa i ei pressemelding.

Han er leiar i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Dei har no lansert kondom med russiske Vladimir Putin, den belarusiske Aleksandr Lukasjenka og kinesiske Xi Jinping.

Kondoma deler SAIH ut gratis for å fremje slagordet Protecting students against d**ktators and other diseases.

For studentar treng vern – fremst mot diktatorar, men òg mot gonoré.

Illustrasjon: SAIH og Brunch Oslo

Fleirtalet bur i autokrati

Tal frå V-dei Institute som syner at 70 prosent av verdas befolkning no bur i autokrati – mange av desse diktatur.

Hector Ulloa er leiar i Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond. Foto: SAIH

SAIH peikar på tre kjenneteikn for å kjenne att ein diktator:

  • åtak mot media og sivilsamfunn
  • auka polarisering og spreiing av feilinformasjon
  • åtak på frie val

– Studentar er ofte blant dei som er først ute til å heve stemma når samfunn går i feil retning, seier leiar Ulloa.

Han viser til store historiske demonstrasjonar, som borgarrettskampen i USA og kampen mot apartheid i Sør-Amerika, og til dagens protestar i Russland, Iran og Zimbabwe.

Biggest d**k move

Leiarane som vert utnemde som d**ktators og får plass på kondom i denne omgang, vert òg kritiserte for måten dei har handsama studentane i heimlandet sitt.

Den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenka har fengsla 466 studentar og utvist fleire frå universitetet fordi dei protesterte mot den omstridde valsigeren hans i 2020.

Illustrasjon: SAIH og Brunch Oslo. TRYKK PÅ BILETE SÅ VERT DET STØRRE.

Vladimir Putin sin største d**k move mot studentar er konsekvensane av Ukraina-krigen. Sidan invasjonen har over 1800 skular vorte skadde, over 150 skular øydelagde og studentar vert tvinga til å flykte. I Russland har dusinvis av universitet fått utnemnd nye Kreml-venlege rektorar og FSB, den føderale tryggingstenesta i landet, har overoppsyn med kva studentar som får studieplass.

Xi Jinping, øvste leiar i Folkerepublikken Kina, tillèt ikkje forsking og arrangement på campus som strir mot kommunistpartiet sin ideologi, og skal ha lansert ei telefonteneste ein kan ringe for å varsle om kritiske stemmer i klasserommet.

– Ingen er immune

Den nye kampanjen frå SAIH rettar seg særleg mot studentar i Noreg, og skal minne om både solidaritet og at ein må verne årvakne for eskaleringar.

– Ingen er immune, og difor er det viktig at vi vernar oss og hever stemma for demokrati og menneskerettar, avsluttar Ulloa.


Lindah Chido Matsapa, Sait Matty Jaw og Mostafa Elsayed Hussin risikerte livet og framtida si i kampen for demokrati. Foto: Privat/UiB