Grøne plantar kan betre psykisk helse

Dei siste åra har populariteten til grøne inneplantar eksplodert. Dette kan vise seg å styrkje den psykiske helsa til eigarane.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Dei som hadde plantar rundt seg hadde høgare smerteterskel, betre konsentrasjon og mindre stress.

Grøne plantar i heimen kan ha positiv effekt på den psykiske helsa. Illustrasjonsfoto: feey / Unsplash

Det viser ein studie som nyleg vart publisert i det vitskaplege tidsskriftet Environmental Research and Public Health, ifølgje Forskning.no.

Når deltakarane i studien hadde plantar rundt seg, hadde dei høgare smerteterskel og klarte å halde lenger ut med hendene i iskaldt vatn. Dei hadde òg auka konsentrasjon og hugsa betre – og var mindre stressa.

Lauranie Suyin Chalmin-Puy er forskar ved University of Sheffield. Ho har ikkje vore med i arbeidet med den nye studien, men trekkjer han inn i eit innlegg ho har skrive om plantar og velvære i The Conversation.

– Det å ikkje ha tilgang på natur, kan ha mange slags effektar på helsa vår. Det er kopla til symptom på depresjon og angst, astma, hjarte- og karsjukdom og dårleg immunforsvar.


Bokaktuelle Jenny Solem Vikra (t.v) og Marte Espevik jobbar til dagleg i designstudioet Minsk, som òg er basen for plantemagasinet GRO.