No er Freia Melkerull å finne i butikkane med fire ulike uttrykk på nordsamisk.
Nynorsk Pressekontor

Freia lanserer produktet Melkerull med samiske uttrykk.

I tillegg til omsetjinga av «Melkerull», finst tre andre spesialpakkar med bodskapane «Glad i deg», «Lykke til» og «#kvardagshelt».

Samisk språkveke

Bakgrunnen for lanseringa er Giellavahkku-Giellavahkko-Gïelevåhkoe, altså samisk språk-veke. Sametinget har utfordra offentlege aktørar og bede dei synleggjere samiske språk.

Marknadsdirektør for sjokolade i Mondelez International, Sølvi Grana Slotte, seier at Freia vil bruke sjokoladen til å skape synlegheit og forståing for samiske språk.

Trua språk

Det er tre offisielle samiske språk i Noreg: Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Per i dag er det rundt 25.000 samisktalande.

Av desse er nordsamisk det største samiske språket. På Unescos liste over trua språk er nordsamisk klassifisert som «trua».

Lulesamisk og sørsamisk er klassifiserte som «alvorleg trua».

Foto: Sara Angelica Spilling
Oppdatert: fredag 28. januar 2022 10.52
ANNONSE