Sara Vuolab (25) får Tabuprisen

Birgitte Vågnes Bakken
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Sara Vuolab er ei modig ung kvinne som har løfta denne offentlege samtala ved å gje ut bok som skildrar eigne erfaringar med psykisk strev og liding, uttalar Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse i ei pressemelding.

Ho rosar Tabupris-vinnaren for å gje den samiskspråklege befolkinga eit innsyn i eit pågåande strev med psykiske plagar og lidingar.

Sara Vuolab frå Karasjok debuterte i 2019 med disktsamlinga Gárži. Tittelen blir omsett til «Trangt», og i dikta deler 25-åringen erfaringar og utfordringar med mental helse på eige morsmål, nordsamisk.

Våga ikkje snakke om det

– Eg kan påsta at eg enno lever med konsekvensane av å tie, det å ikkje våge å snakke om dei vonde kjenslene eg hadde då eg var yngre, fortalde forfattaren sjølv til Framtida.no tidlegare i år.

Vuolab fortalde då at oppveksten hennar var prega av mobbing, og at ho har slite med eteforstyrring, depresjon og angst. I Gárži skriv ho mellom anna om å vere trist og om skam.

– Eg er veldig stolt over meg sjølv, fortel Sara Vuolab om bokutgjevinga. – Og så er det godt å vete at ved å gje ut ei bok er eg med på å bidra samt påverke nokre aspekt i samfunnet – både innanfor litteratur, språk og helse. Foto: Privat

Før våga ikkje Vuolab å vere open om utfordringane sine, men i dag er ho oppteken av at ein må snakke høgt om psykisk helse.

– Det er så viktig å få det ut av tabulista fortast mogeleg slik at fleire får den hjelpa dei treng og i tide. Eg trur at ved å synleggjere desse utfordringane kan terskelen for å be om hjelp verte senka, sa Voulab.

Må løfte det samiske perspektivet

Rådet på psykisk helse peikar på at Vuolab gjennom diktsamlinga har bidratt med å forme det samiske språket ved å omtale tabubelagte psykiske problem.

Tove Gundersen. Foto: Rådet for psykisk helse

Generalsekretær Gundersen viser til rapporten «Unge samers psykiske helse», som skriv at det kan vere tabu å snakke om tema som psykiske vanskar og sjukdom i det samiske samfunnet, og at ein nærmar seg desse temaa på ein diskré og indirekte måte.

– Det at Sara er open medan ho framleis er i ein prosess der ho slit med eiga psykisk helse tilfører mykje verdi, og vil mest truleg føre til meir openheit i miljøa rundt ho, seier Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Rapporten konkluderer med at helsetenestene til den samiske ungdomsbefolkninga må ta høgde for samisk kultur, morsmål, bustad, historie og levesett.

Gundersen meiner det er på tide å løfte det samiske perspektivet i det psykiske helsefeltet, og rosar Sara Vuolab for å løfte denne offentlege samtalen gjennom dikta sine.


Desse fem unge lovande bør du halde auge med i framtida. Foto: Ina-Theres Sparrok, Mariann Josefsen, Alice M. Jektevik, Piera Heaika Muotka, Privat. Kollasj: Framtida.no.

Fakta

Tabuprisen

  • Ein heiders- og ærespris frå Rådet for psykisk helse
  • Kan bli gjeven til personar, organisasjonar og/eller verksemder som gjennom ord og handling gjer ein innsats for å byggje ned fordommar om psykisk helse, bryte tabu, fremje inkludering, omtanke og openheit om psykisk helse.

Kjelde: Tabuprisen