Er du mellom 15 og 25 år og likar å skrive? Framtida.no leitar etter skribentar!

Me er på jakt etter deg som vil skriva gode, meiningsberande tekstar om samfunnet me lever i. Du står fritt til å skriva om ein drøss ulike tema. Har du mange tankar om klimakrisa? Brenn du for psykisk helse? Bryr du deg særleg om skule-politikk? Eller kanskje er det likestilling som står ditt hjarte nærast?

Tydelege meiningar kan vera ein fordel, men minst like viktig er det at du klarar hente inn fakta, drøfta og problematisera saker som opptar unge.

Det er ein fordel at du meistrar nynorsk, som er språket me brukar, men alle tekstar blir korrekturlesne.

Send inn ein søknad der du fortel litt om deg sjølv og kva som engasjerer deg, saman med arbeidsprøvar til redaktør Svein Olav Langåker på svein @ framtida.no

Me oppmodar særleg gutar og personar med minoritetsbakgrunn til å søka.

Om du er nysgjerrig på kva meiningsinnlegg Framtida.no har publisert før, så kan du kike litt i arkivet! Eller du kan sjå på desse døma:

Søknadsfrist: snarast og innan 23. september

Frilansjournalist

Me søkjer gode, sjølvstendige journalistar som kan levera gode nettsaker med bilde (og gjerne video) til Framtida.no. Det viktige er at du er flink å sjå kva som er ei god sak og få tak i dei rette kjeldene. I tillegg skriv du godt.

Send inn ein søknad der du fortel litt om deg sjølv og kva som engasjerer deg, saman med arbeidsprøver til redaktør Svein Olav Langåker på svein @ framtida.no

Me ønskjer å spegla heile landet, og ønskjer oss frilansarar i by og bygd i heile Noreg. Me oppmodar særleg gutar og personar med minoritetsbakgrunn til å søka.

Søknadsfrist: snarast og innan 23. september


Framtida.no er ei redaksjonelt uavhengig avis på nynorsk for unge mellom 14-25 år. Me har som mål å auka og få fram engasjementet til unge – og å styrka nynorsken. Framtida.no har kontor i Oslo og på Stord. Lesartala våre aukar, og sakene og tekstane våre blir stadig oftare sitert i andre media. Kvar månad har Framtida.no 60.000-140.000 brukarar.