Færre trur pandemien gir klimaeffekt

Stadig færre trur pandemien vil bidra til å redusere dei globale klimautfordringane på både kort og lang sikt.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I mai svarte annankvar av dei spurde i Norsk koronamonitor frå Opinion, 49 prosent, at korona har positiv klimaeffekt på kort sikt. Delen har falle med 15 prosentpoeng sidan mai i fjor.

Nora Clausen. Foto: Opinion

– Pandemien har demonstrert at ei heil verd raskt kan omstillast dersom vi må. Likevel trur stadig færre at pandemien blir eit tilsvarande vegskilje i handteringa av klimautfordringane, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Berre 14 prosent av dei spurde trur pandemien vil redusere dei globale klimautfordringane på lang sikt.

Kraftige tiltak for å stanse klimakrisa

Norsk koronamonitor har òg spurt nordmenn om dei synest styresmaktene bør innføre like kraftige tiltak for å stanse klimakrisa som vi har hatt for å stanse koronakrisa.

Her seier eit mindretal på 29 prosent ja, men 49 prosent meiner det er for drygt og svarer nei.


Les også meiningsinnlegget om handlekraft i klimakrisa: «Kvifor er Noreg så redd for å gå først?»

Bård Johan Hausberg (19), Nora Erland (14) og Randi Rostvåg Leer-Salvesen (17) frå Grøn Ungdom i Agder meiner det er på tide politikarane innser kor mykje det hastar med klimahandling. Foto: Oda Sofie Pettersen