Frå klokka 12 tysdag blir lesesalar, bibliotek og bygningar for studentar på Universitetet i Oslo (UiO) stengt for studentar.
NPK-NTB
NPK-NTB

Ifølgje Dagbladet fekk studentane ein e-post om det rundt klokka 23 måndag.

– Smittesituasjonen er no så alvorleg i Oslo og Viken at vi dessverre må stengje lesesalar, bibliotek og bygningar for studentar frå klokka 12.00 tysdag 16. mars. Undervisninga blir gitt digitalt, heiter det i e-posten.

Digital undervisning

Ifølgje nettsidene til universitetet er det framleis tilrådd heimekontor. Undervisninga blir digital.

Avgjerda om å stengje kjem etter at Oslo og Viken fekk strengare tiltak måndag – alle på tiltaksnivå A.

– Vi vurderer at tiltaka òg gjeld Universitetet i Oslo, seier rektor Svein Stølen i ei melding.

Rektor ved UiO Svein Stølen meiner lesesalane må stengje på grunn av dei nye tiltaka i Oslo. Foto: Morten Kanne-Hansen/Universitetet i Oslo

Håpar å opne meir i april

– Vi er glade for at studentane har hatt tilgang til universitetet i nokre veker no, men forstår at situasjonen er så alvorleg i Oslo at vi må gjere det vi kan for å få ned smitten. Vi håpar at tiltaka vil bidra til at vi kan opne meir ut i april, held rektoren fram.

Han forstår at fleire kan bli lei seg over at bygningane stengjer.

– I to semester har studentane våre vist at dei trass i sterke tiltak har klart å studere og avleggje eksamen. No går det mot lysare tider, og vi håpar de klarer dette krafttaket fram mot sommaren, er oppmodinga frå rektoren.

Synest du det er riktig å stenge lesesalane igjen?

Synest du det er riktig å stenge lesesalane igjen?

Ja, det må vi med dei nye tiltaka i Oslo1
Ja, men berre i ein kort periode0
Nei, smitten kan ikkje koplast til lesesalane1
Nei, tiltaka er for strenge0
Svar totalt: 2

– Det vert slik at eg fryktar kvar gong det kjem ein ny pressekonferanse, om det er no dei skal ta frå vidaregåandeelevar å kome på skulen, seier Ingvild Husby Halderaker (18) frå Oslo er ei av dei unge som har levd med strenge restriksjonar det siste året. Foto: Privat
ANNONSE