Regjeringa vil leggje til rette for at studentar kan reise på utveksling til våren, og betaler lån og stipend sjølv om reisa blir utsett.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Er det ein ting koronapandemien har vist oss, så er det kor viktig det er med internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser. Vi må gjere alt vi kan for å gi elevar og studentar moglegheita til å bruke heile verda som læringsarena, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim i ei pressemelding.

Han seier regjeringa derfor vil forlengje ordninga med at studentar skal få lån og stipend sjølv om dei ikkje kan starte utanlandsstudiane fysisk på lærestaden med ein gong.

  • Lurer du på kva dei siste smittevernreglane er? Sjå her! 

Koronastøtte til våren

Strenge innreiseforbod kan hindre studentar frå å reise til studielandet til våren, noko som kan bety at fleire må starte semesteret med å bu heime hos foreldra sine.

– Tidlegare har ikkje studentar hatt rett til lån og stipend i slike tilfelle. Det fekk dei i haust, og no foreslår vi at dei òg skal ha rett til dette til våren, seier Asheim.

Det blir òg moglegheit til å få lån og stipend sjølv om ein ikkje følgjer undervisninga fysisk på lærestaden. Mange studieplassar tilpassar undervisninga sik at norske studentar kan følgje den digitalt frå heimlandet medan dei ventar på å få reise.

Forslaget blir no lagt ut på høyring.

Ingeborg Sævik Heltne går glipp av utveksling denne hausten. Ho fryktar konsekvensane.
Foto: Andreas Brattåker Støyva
Oppdatert: onsdag 4. november 2020 09.08
ANNONSE