Studentleiar skuldar regjeringa for løftebrot: – Eg blir opprørt

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Eg blir opprørt over forslaget fra regjeringa, seier leiar i Norsk Studentorganisasjon Andreas Trohjell i ei pressemelding.

I pressemeldinga peikar NSO på at Venstre og KRF begge gjekk til val på å byggja 3000 nye studentbustadar årleg.

I Granavolden-plattforma vart difor dei fire regjeringspartia einige om å oppretthalde eit høgt nivå på byggjing av studentbustadar.

Færre nye studentbustadar

NSO peikar på at Solberg-regjeringa har levert godt over 2000 bustadar i alle år og reagerer difor på at dei kuttar til 1650 i 2021.

– Kvart år ser me tusenvis av studentar i bustadkø etter studiestart. Regjeringa seier at dei satsar på kunnskap samstundes som dei legg opp til at studentane ikkje har ein stad å bu medan dei studerer, seier Trohjell i pressemeldinga.

NSO-leiaren ber no Stortinget rydde opp og sikra både fleire studentbustadar og eit reelt hopp i studiestøtta.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringa også prisjustere studiestøtta med 2,3 prosent i studieåret 2021/2022. Det betyr at studiestøtta aukar frå 112 290 kroner til 126.360 kroner.