Lånekassen kuttar den flytande renta med 0,148 prosentpoeng frå 1. november. Dermed blir renta den lågaste i Lånekassens historie.
NPK-NTB
NPK-NTB

Lånekassen held fram med å setje ned den flytande renta.

Den nye flytande Lånekassen-renta blir på 1,391 prosent frå 1. november.

Per i dag har 645.000 av Lånekasse-kundane flytande rente, medan 43.000 kundar har fast rente.

Dei neste fastrentene blir offentleggjorde før 10. oktober.

Rentene i Lånekassen er fastsett på grunnlag av gjennomsnittet av dei fem beste bustadlånstilboda i marknaden.

Frå dette blir det trekt 0,15 prosentpoeng, som gir renta til Lånekassen.

Foto: John Schnobrichog Csaba Balaz, Unsplash.com og illustrasjon Colourbox. Kollasj laga av Framtida.no
Oppdatert: torsdag 10. september 2020 14.27
ANNONSE