Norske ungdommar er sunnare samanlikna med andre europeiske ungdommar, men under halvparten følgjer kosthaldsråda frå helsestyresmaktene, viser ein ny rapport.
NPK-NTB
NPK-NTB

Mange norske barn og unge følgjer ikkje tilrådinga om dagleg inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikkje tilrådd mengd fysisk aktivitet. Det er eitt av funna i rapporten om helse og trivsel blant barn og unge i Noreg som blei publisert onsdag.

Ellen Haug er førsteamanuensis ved
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) hjå Det psykologiske fakultet ved UiB. Foto: UiB

– Eg er uroleg over nokon av resultata knytte til matvanar hos dei unge. Dei bør få full effekt av eit godt og næringsrikt kosthald, for optimal helse, utvikling og for å hindre overvekt.

Det seier førsteamanuensis Ellen Haug ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.

Hevas-rapporten er den norske delen av ei stor, internasjonal undersøking i regi av Verdshelseorganisasjonen.

Jenter droppar frukosten

– Vi finn at under halvparten barn og unge følgjer dei nasjonale kosthaldsråda, og vi ser at for nokon av målingane er det òg ei negativ utvikling sidan førre Hevas-undersøking frå 2016, seier Haug.

Mellom anna et dei yngste norske jentene – 11-åringane – mindre frukt, og fleire jenter droppar frukosten enn gutar. Forskarane set dette i samanheng med kroppspress og at jentene tenkjer på å redusere kaloriinntaket med tanke på vekta.

Sunnare enn europeiske jamaldra

Rapporten viser at dei norske ungdommane likevel er sunnare enn andre europeiske ungdommar.

Andre funn i rapporten er mellom anna at snusbruken har gått ned, at nesten ingen opplyser at dei røykjer tobakk, men at rundt 30 prosent av gutar i 15-årsalderen har prøvd e-sigarettar.

ANNONSE