13. oktober starta ei rekke norske legar ein underskriftskampanje basert på oppropet «Legar krev klimahandling no!» Tysdag leverte dei over 1.100 underskrifter til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.
NPK/Ingvild E. Leirfall
NPK/Ingvild E. Leirfall

Oppropet er ein del av «Legane sin klimaaksjon.»

– Som legar er vi etisk forplikta til å varsle når stor helsefare trugar. Klimakrisa er ei helsekrise og norsk politikk forverrar krisa, skriv legane i ei pressemelding.

Politikken må endrast

Legane bak aksjonen meiner norsk politikk må endrast for å førebyggje omfattande død og liding.

Dei viser mellom anna til det medisinske tidsskriftet, The Lancet, som omtalar klimakrisa som det største trugsmålet mot helsa vår dette hundreåret.

Ber om å stoppe oljeleitinga

Tysdag leverte dei ei underskriftskampanje til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, med over 1.100 underskrifter.

Dei ber Stortinget sørge for at Noreg:

  • Stoppar oljeleitinga og starta nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass no.
  • kuttar eigne klimagassutslepp meir enn det som ifølgje FNs klimapanel er nødvendig for å begrensa global oppvarming til godt under 2 °C.
  • bidreg langt meir til at låginntektsland oppnår reduksjon i klimagassutslepp og blir betre i stand til å møte dei helsemessige og sosiale utfordringane som klimakrisen inneber.

Les også: Erna Solberg vil ikkje erklære klimakrise

Statsminister Erna Solberg talte til klimastreikarane framfor Stortinget fredag 24. mai. Foto: Andrea Nøttveit
Oppdatert: torsdag 28. november 2019 10.10

LES OGSÅ

ANNONSE