Støttar stortingsrepresentantane skulestreiken?

Fredag går den tredje store skulestreiken for klima av stabelen over heile landet. Men kva meiner eigentleg våre folkevalde om dette?

Ingvild Eide Leirfall
Publisert
Oppdatert 31.01.2020 08:01

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Fredag 30.august vert det skulestreik for klima i heile landet, og same dag brakar Klimabrølet laust i Bergen og Oslo.

Framtida.no har i samband med dette gjort ei uhøgtideleg kartlegging blant dei 169 stortingsrepresentantane våre.

82 personar svarte og har gitt oss nokre peikepinnar på kva makta meiner om klimastreikane.

Spørsmålet me stilte var:

– Støttar du skulestreiken for klimaet? Kvifor/kvifor ikkje?

Nokre parti utmerkar seg med svært samstemt partifeller, som til dømes Frp der alle svara «Nei» og SV der alle svara «Ja».

Med ein representant kvar var det heller ikkje overraskande at Raudt og MDG begge enda opp med 100 prosent «Ja»-svar, medan det i Ap var 26 av 27 som gav eit klart og tydeleg «Ja».

Oppdatering: Etter at saka vart publisert, ynskjer Else-May Norderhus i Ap å presisera at også ho støttar skulestreiken. Ut ifrå svaret ho først sende, stod ho oppført som “uklart”.

Uklare svar

Høgre utmerka seg som det mest uklare partiet med tre på «Ja», fire på «Nei» og ni på «Uklar».

Desse svara kan oppsummera litt kvifor me måtte legga til kategorien «Uklar».

Norunn Tveiten Benestad (H)

– Jeg synes det er flott at unge mennesker engasjerer seg i de viktige samfunnsspørsmålene. Det trenger vi og det heier jeg på. Hvis dette skal være et ungdomsinitiativ, mener jeg det er viktig å unngå at dette blir fremstilt som et skoleinitiativ og det burde etter min mening skje utenom skoletiden.

F.v. Norunn Tveiten Benestad (H), Tore Storehaug (Krf) og Marit Arnstad (Sp). Foto: Stortinget/Collage

Marit Arnstad (Sp):

– Jeg er glad for alle som engasjerer seg i klimakampen, men om de velger skolestreik som virkemiddel får være opp til den enkelte. (…)

Tore Storehaug (Krf):

– Eg kan ikkje gje støtte til å få fråvær, men sjølv så har eg skulka skulen for verre ting enn klimaet.

Heilhjarta støtte

Det var også soleklare støttemeldingar frå nokre av dei spurte.

Terje Breivik, Venstre, Hordaland. Foto: Stortinget

Terje Breivik (V):

– Eg støttar skulestreiken heilhjarta og heiar på dei streikande. At ungdomen vår viser slikt engasjement for klimatrusselen, kan vera avgjerande for at me saman skal lukkast med å forhindra dei verste klimaendringane.

Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti, Sør-Trøndelag. Foto: Stortinget

I SV svara alle dei spurde «Ja» på spørsmålet.

Lars Haltbrekken (SV):

– Selvsagt støtter jeg klimastreiken. Og som Bob Dylan spurte en gang: “How many ears must one man have, before he can hear people cry?” Så også for regjeringen. Dette er den tredje skolestreiken. Hvor mange klimastreiker må regjeringen få mot seg før de lytter?

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti, Hordaland. Foto: Stortinget

Audun Lysbakken (SV):

–  Ja! Selvfølgelig støtter jeg de klimastreikende ungdommene! Derfor har vi i SV også fremmet ungdommenes krav på Stortinget. Det er en klimakrise i verden, og vi må kutte klimagassutslippene dramatisk. Da kan vi ikke fortsatt lete etter olje, eller bygge en ny rullebane på Gardemoen. Her er vi helt enig med de som streiker.

 

Karin Andersen (SV): 

– Ja, helt klart. Når voksne skulker klimaansvar og setter hele framtida på spill forstår jeg at de unge streiker. De skal ha takk og full støtte.

– Her er min plakat, skriv Andersen og la ved biletet til venstre. Til høgre: Karin Andersen, Sosialistisk venstreparti. Foto: Stortinget

Soleklare «Nei»

På andre enden av skalaen finn me klare, tydelege «Nei» på spørsmål om støtte til skulestreikane. Det gjaldt mellom andre alle som svara i Frp.

Christian Tybring Gjedde (Frp):

– Nei, jeg støtter ikke en slik streik. Jeg synes ungdom bør holde seg på skolen for å finne løsninger for fremtiden. De finner man ikke ved å stå og hoie foran Stortinget.

Tor André Johnsen, Fremskrittspartiet, Hedmark. Foto: Stortinget

Tor André Johnsen (Frp):

– Nei selvfølgelig gjør jeg ikke det. Det blir helt feil å lære opp ungdommen til å streike. De må lære seg å jobbe og stå på slik at de kan bli gode og produktive samfunnsborgere, slik at de kan bidra til vekst, utvikling, sysselsetting og økt verdiskapning. Det er feil signal å lære ungdommen at «skulk» eller streik er ok.

Jon Helgheim (Frp):

– Jeg støtter ikke skolestreik for klima. Dette er basert på skremsler og overdrivelser.

Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti, Vest-Agder. Foto: Stortinget

Hans Fredrik Grøvan (Krf):

– Jeg anerkjenner engasjementet, men støtter ikke opp om skolstreik eller annen type ulovlig fravær. Er det noe jeg som mangeårig rektor virkelig har satt pris på hos ungdom, så er det samfunnsengasjement. Men dersom vi aksepterer ulovlig fravær for én sak, så er det naturlig å stille spørsmålet om hvorfor vi da ikke aksepter ulovlig fravær også for andre saker. Jeg kan ikke støtte en slik linje. De unges kamp mot klimaendringene er svært viktig, og vi skal ikke overse protestene fra de som arver kloden. Jeg skjønner at ungdommene er utålmodige, det er jeg og.

Her kan du lesa alle svara, sortert etter parti:

Parti Kven Svar Svar
H Ove Trellevik Nei, eg støttar ikkje skulestreiken.

Klima utfordingane verden har er globale. Norge er eit av dei fremste landa i å fokusere på klimautfordringane både nasjonalt og internasjonalt. Flaskehalsen for et betre klima ligg ikkje i Norge. Det må til meir internasjonalt samarbeid, og det står ikkje på Norge sin vilje. 

Skulestreik i Norge løyser ingen verdens ting.

Nei
H Kristin Ørmen Johnsen Jeg synes det flott med engasjement blant unge.  Jeg støtter det store engasjementet for klimasaken vi har sett det siste året og demonstrasjoner for et bedre klima og miljø. Om streik er virkemiddelet er jeg usikker på for klimademonstrasjonene verden over  viser at det er stort engasjement og ønske om å bidre til bedre miljø og klima. Regjeringen har varslet at vi vil redusere utslippene med 45 prosent i innen transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall – altså i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Regjeringen jobber også for at EU skal øke den europeiske ambisjonen til 55 prosent. Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten at den økonomiske veksten stagnerer. Uklart
H Norunn Tveiten Benestad Jeg synes det er flott at unge mennesker engasjerer seg i de viktige samfunnsspørsmålene. Det trenger vi og det heier jeg på. Hvis dette skal være et ungdomsinitiativ, mener jeg det er viktig å unngå at dette blir fremstilt som et skoleinitiativ og det burde etter min mening skje utenom skoletiden. Uklart
H Marianne Synnes Emblemsvåg (H) Nei, jeg støtter ikke skolestreik for klimaet, da det er en altfor passiv tilnærming til problemet. 

Det har aldri vært så viktig som nå at barna faktisk går på skole og studerer for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Dersom ungdommen heller hadde gjort tiltak i sin hverdag for å redusere belastningen på miljøet, så skulle jeg applaudert det. For eksempel kunne de sette seg mål om å begrense kjøp av nye klær. Mote- og tekstilbransjen er en av de mest forurensende industrier i hele verden. Å produsere klær krever enorme mengder vann, i tillegg til at CO2-utslippet er stort. For å produsere én enkelt t-skjorte kreves ca. 1400 liter vann. Det tilsvarer mer enn 10 fulle badekar. For å produsere tekstilene som vi kjøper per år, krever det en vannmengde som er mye større enn det samlede vannforbruket til én husholdning med tre personer. Det inkluderer alt av matlaging, rengjøring, bad og toalettspyling i løpet av et år. For å produsere tekstilforbruket til en gjennomsnittlig skandinav tilsvarer det CO2-utslippet fra 2000 kilometer kjøring med en familiebil. I løpet av 20 år blir det like mye som en kjøretur jorden rundt! Dessuten utgjør tekstilforbruket til én enkelt person hvert år en større CO2-belastning enn strømforbruket fra alle husholdningsapparatene våre (Kilde: Nordisk Ministerråd). En avtale ungdommene imellom om å kutte i klesforbruket kunne derfor virkelig monnet i forhold til å reduser miljøbelastningen. Da hadde de vist at de tar problemet på alvor.

Nei
H Lene Westgaard-Halle Ja, jeg støtter klimastreiken. 

Først og fremst fordi klimakrisen er den aller største utfordringen vi står overfor som mennesker, og vi trenger en offensiv klimapolitikk. Regjeringen har gjort enormt mye på feltet, men det må gjøres enda mer, og jeg tror klimastreiken bevisstgjør en hel generasjon, og dermed også politikere som tidligere ikke har vært like engasjerte i feltet

Ja
H Mari Holm Lønseth Jeg synes det er veldig bra at mange unge engasjerer seg i klimasaken, selv om jeg ikke er enig i alle kravene som flere av de klimastreikende ungdommene stiller. Samtidig dytter utålmodige ungdommer oss i riktig retning, og gjør oss mer bevisste på at vi må gjøre enda mer for å ta vare på kloden vår. Norge skal være et land som går foran, og som viser at det er fullt mulig å kutte klimagassutslipp, og samtidig ha vekst i økonomien. Uklart
H Tone Wilhelmsen Trøen Som stortingspresident er jeg først og fremst svært engasjert i å sikre at barn og unges stemmer blir hørt i samfunnsdebatten. Engasjement og demonstrasjoner er en del av vårt frie demokrati, noe vi ser hver eneste dag, hele året, på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Jeg er glad for at også barn og unge tar i bruk plassen for å utrykke sin mening. Jeg vet at mange må være borte fra skolen for å kunne delta i fredagens demonstrasjon, og skulle ønske at det var mulig for dem å kunne demonstrere for denne eller andre viktige hjertesaker, uten at de må være borte fra skolen. Uklart
H Tage Pettersen Jeg har stor respekt for alle som kjemper for saker de er opptatt av. Men jeg tenker også at skal man ofre noe for å vise hva man står for, så bør man ofte sin egen fritid. Nei
H Henrik Asheim Ja jeg støtter streiken! 

Klimaendringene er et av vår tids absolutt største utfordringer. Derfor er det fantastisk at så mange deler den bekymringen og krever handling. Mye gjøres allerede og mer må gjøres. Men at så mange unge presser på for handling er utelukkende positivt. 

Ja
H Ingjerd Schou Jeg og partiet mitt støtter kampen for å kutte i klimagassutslippene, selv om vi kan være uenig i virkemidlene for å løse klimakrisen.

Hvis det er noe klimademonstrasjonene har vist oss, så er det at det er stor vilje i folket til å selv bidra til at vi unngår katastrofale klimaendringer. Myndighetene skal gjøre det samme, og vi er godt i gang med det grønne skiftet  Regjeringen har varslet at vi vil redusere utslippene med 45 prosent i innen transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall – altså i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.

Regjeringen jobber også for at EU skal øke den europeiske ambisjonen til 55 prosent, og vil følge på fra norsk side hvis det blir vedtatt.

·Omstillingen til et nullutslippssamfunn tar tid og vil være dyrt, men vi skal lykkes. Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten at den økonomiske veksten stagnerer. Klimakrisen er ikke midlertidig. Den krever langsiktige, helhetlige løsninger. Ikke bare for Norge, men hele verden.

Uklart
H Erlend Larsen Jeg og partiet mitt støtter kampen for å kutte i klimagassutslippene, selv om vi kan være uenig i virkemidlene for å løse klimakrisen.

·         Hvis det er noe klimademonstrasjonene har vist oss, så er det at det er stor vilje i folket til å selv bidra til at vi unngår katastrofale klimaendringer. Myndighetene skal gjøre det samme, og vi er godt i gang med det grønne skiftet. 

·         Regjeringen har varslet at vi vil redusere utslippene med 45 prosent i innen transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall – altså i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.

·         Regjeringen jobber også for at EU skal øke den europeiske ambisjonen til 55 prosent, og vil følge på fra norsk side hvis det blir vedtatt.

·         Omstillingen til et nullutslippssamfunn tar tid og vil være dyrt, men vi skal lykkes. Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten at den økonomiske veksten stagnerer. Klimakrisen er ikke midlertidig. Den krever langsiktige, helhetlige løsninger. Ikke bare for Norge, men hele verden.

Uklart
H Michael Tetzschner Å utebli fra skolen er neppe noen effektiv måte å oppnå noe politisk. Men det er opp til den enkelte å avgjøre hvordan man benytter sin ytringsfrihet, og jeg håper det kan gjøres uten at man selv blir skadelidende ved å miste undervisning. Nei
H Marianne Haukland Jeg støtter barn og unges rett til å delta i samfunnsdebatten spesielt om klima. Jeg forstår behovet om å gjøre opprør, å kreve endring. Politikere på stortinget og regjeringen i Norge er opptatt av klimakampen og jobber både nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslippene. Jeg tror det er viktig at unge i dag har håp og forventninger om at klimakampen skal løses. Som samfunn må vi ta i bruk ny teknologi, og vi trenger kloke hoder for å få det til.  Uklart
H Liv Kari Eskeland Eg og partiet Høgre støttar kampen for å kutte klimautsleppa, verkemidla for å få dette til vil alltid vera eit diskusjonstema, her har vi fleire ulike tilnærminger. Vi er godt i gong med det grøne skiftet, og nyttar allereie svart mykje midlar for å få til den teknologiske endringa som må til. Samstundes aukar me kostnadane slik at forureinar skal betale.

Klimakrisa er ikkje midlertidig, difor krever den langsiktige og heilskaplege løysingar, ikkje berre for Noreg, men for heile verda. 

Det er både flott og forståeleg at ungdom engasjerer seg, men markering hadde hatt like stor effekt om det vert gjort utanfor skuletida.

Uklart
H Tom Christer Nilsen Ja, fordi dette er et av våre viktigste spørsmål.

Men, nå har vi hatt flere streiker. Kanskje vil det fremover være viktigere å ikke veksle læring og kunnskap mot markering, men å markere at kunnskap er vårt viktigste våpen i klimakampen.

Ja
H Helge Orten Jeg er opptatt av å redusere klimagassutslippene og er glad for alle som jobber for det samme. Vi kan diskutere om skolestreik er det beste virkemiddelet, men det viktigste er at flest mulig engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Uklart
V Grunde Almeland Sjølvsagt støttar eg at skuleungdom står opp for den viktigaste saka i vår tid. 

Klimakampen er ein generasjonskamp. Det er dei som i dag går på skulen som vil vere blant dei første generasjonane som vil oppleve klimaendringane på kroppen. Difor arbeidar eg og Venstre for å gje 16-åringar røysterett, slik at fleire av klimastreikarane også skal få påverke ved val. I denne valkampen arbeidar eg også for at flest mogleg av Venstre sine unge kandidatar skal få plass i kommunestyre og fylkesstyre, slik at ein får dratt heile Noreg i ein grønare retning.

Ja
V Terje Breivik Eg støttar skulestreiken heilhjarta og heiar på dei streikande. At ungdomen vår viser slikt engasjement for klimatrusselen, kan vera avgjerande for at me saman skal lukkast med å forhindra dei verste klimaendringane. Ja
V Jon Gunnes Ja. Vi må godta kraftigere virkemiddel for å oppnå Venstres mål om lavere klimagassutslipp. Innbyggerne blir informert og motivert til å bli med å oppnå klimamålene når streikevåpenet blir brukt.  Ja
V Guri Melby Jeg støtter selvsagt ungdommene som kjemper for en bedre klimapolitikk, dette er vår tids største utfordring, og dagens ungdom vil være dem som kjenner klimaendringene på kroppen. Det er viktig at vi som politikere tar deres bekymring på alvor, og jeg håper virkelig deres engasjement bidrar til at enda flere partier og enda flere politikere er villige til å sette klima øverst på dagsorden i alle saker. Ja
Frp Sivert Bjørnstad Nei. Streik er ikke noe begrep som brukes i norsk skole. Det må da kalles det det er, nemlig ugyldig fravær. Nei
Frp Kari Kjønaas Kjos Jeg støtter ikke skolestreiken. Jeg har stor respekt for ungdom som tar faktiske klimagrep ved å velge bort goder. Å skulke skolen hjelper ikke klimaet og koster ungdommen ingenting. Da blir dette mer et gruppepress, enn ekte engasjement. Nei
Frp Erlend Wiborg Det at ungdom er engasjert og deltar i det politiske ordskiftet er veldig bra og bør støttes. Det er essensielt for demokratiet. Jeg støtter allikevel ikke skulking fra skolen. Elevene må være på skolen så kan de kjempe for de sakene de måtte ønske i friminuttene, før/etter skoletid og i ferier Nei
Frp Terje Halleland Jeg støtter ikke skulestreiken for klima.

Det er en lite konstruktiv måte å få frem budskapet på, med mindre skolegang.

Norge gjør veldig mye for klima, og er blant de nasjonene som gjør mest.

Vår og ungdommens målsettinger er nok svært like, men vi er nok svært uenige i fremgangen for å nå disse.

Konsekvensen av å slutte med letevirksomhet på norsk sokkel ville ført til store økonomiske utfordringer hjemme, samtidig som klimautslippene ville økt ute.

Norge har inngått en avtale med over 40 % utslippsreduksjoner til 2030 i sammen med Europa.

Klimautslippene er et globalt problem og må løses globalt. Da gjør det bare vondt verre om Norge tar på seg urimelige forpliktelser.

Nei
Frp Christian Tybring-Gjedde Nei, jeg støtter ikke en slik streik.

Jeg synes ungdom bør holde seg på skolen for å finne løsninger for fremtiden. De finner man ikke ved å stå og hoie foran Stortinget.

Nei
Frp Morten Wold Jeg er glad for at ungdom engasjerer seg rundt temaer de er opptatt av. Jeg støtter likevel ikke denne streiken fordi mange blir borte fra skolen. Hvis elevene vil demonstrere på denne måten, bør de gjøre det på en lørdag når det er skolefri.  Nei
Frp Per-Willy Amundsen Nei, det gjør jeg ikke. Nei
Frp Roy Steffensen Jeg er glad for alle som engasjerer seg i samfunnsspørsmål, men jeg er ikke tilhenger av at det skal være fritt frem å skulke for å markere sine synspunkt. 

Skal vi forme et bedre samfunn så trenger vi at morgendagens ingeniører, biologer, fysikere, økonomer er enda bedre enn de vi har i dag. Da er skolen rett sted å være. Skal man redde kloden må man prioritere skolen.

Nei
Frp Jon Helgheim Jeg støtter ikke skolestreik for klima. Dette er basert på skremsler og overdrivelser. Nei
Frp Tor Andre Johnsen Nei selvfølgelig gjør jeg ikke det

Det blir helt feil å lære opp ungdommen til å streike. De må lære seg å jobbe og stå på slik at de kan bli gode og produktive samfunnsborgere, slik at de kan bidra til vekst, utvikling, sysselsetting og økt verdiskapning. Det er feil signal å lære ungdommen at «skulk» eller streik er ok.

Nei
Frp Hanne Dyveke Søttar Jeg mener svaret fra Terje Halleland dekker alle oss i Frp. Du får bare kopiere det Nei
SV Arne Nævra Ja, selvsagt støtter jeg den streiken! Det er neste generasjoner som skal arve kloden og alle tabbene vi gjør! De streikende ungdommene har vært en kraftig vekker for politikerne, selv om regjeringspartiene åpenbart snur ryggen til kravene deres. Vi i SV fremmet rett og slett alle kravene deres i et eget forslag i Stortinget. Ja
SV Freddy André Øvstegård JA, jeg støtter klimastreiken! Jeg har vært med på å fremme den forrige klimastreikens krav i Stortinget. Det handler om vår fremtid, og det haster! Nå må politikerne tørre å sette planet over profitt, framtid foran forurensing! Ja
SV Lars Haltbrekken Selvsagt støtter jeg klimastreiken. Og som Bob Dylan spurte en gang: How many ears must one man have, before he can hear people cry?

Så også for regjeringen. Dette er den tredje skolestreiken. Hvor mange klimastreiker må regjeringen få mot seg før de lytter?

Ja
SV Solfrid Lerbrekk Eg støtter fullt opp om skulestreiken. Rett og slett fordi det er nåtidas viktigste sak, klare vi ikke å kontrollere klimaendringene så har vi alle tapt. Ja
SV Mona Fagerås Selvsagt støtter jeg de klimastreikende ungdommene!!!

SV leverte før sommeren et forslag på Stortinget om å innfri de klimastreikendes krav. Vi foreslo blant annet at det ikke skal gis nye utvinningstillatelser på norsk sokkel og klimautslippene må kuttes. Vi fikk dessverre ikke flertall for forslagene. Men miljøpartiene styrker seg kraftig på meningsmålingene, og endring presser seg på. 

De klimastreikende ungdommene fortjener virkelig å bli hørt! Derfor vil SV fortsette å fremme forslag om klimakutt, både i landets kommuner og på Stortinget. 

Ja
SV Audunn Lysbakken Ja! Selvfølgelig støtter jeg de klimastreikende ungdommene! Derfor har vi i SV også fremmet ungdommenes krav på Stortinget. Det er en klimakrise i verden, og vi må kutte klimagassutslippene dramatisk. Da kan vi ikke fortsatt lete etter olje, eller bygge en ny rullebane på Gardemoen. Her er vi helt enig med de som streiker. Ja
SV Karin Andersen Ja, helt klart. Når voksne skulker klimaansvar og setter hele framtida på spill forstår jeg at de unge streiker. De skal ha takk og full støtte.  Ja
SV Solveig Skaugvoll Foss Ja, eg støttar skulestreiken for klima, og alle krava som streikarane har fremja. Særleg viktig er det at dei når fram med sitt krav om å stoppa all oljeleiting. Klimaendringane er urettferdige fordi dei fattigaste landa vert hardast råka. Noreg kan ikkje fortsetja å tjene pengar på å eksportere klimaendringar! Ja
Sp Marit Arnstad Jeg er glad for alle som engasjerer seg i klimakampen, men om de velger skolestreik som virkemiddel får være opp til den enkelte. 

Selv er jeg mest opptatt av at vi finner fram til store, effektive klimakutt som bidrar til å få ned utslippene i Norge. Regjeringen har for eksempel trenert arbeidet med et CO2-fond for næringstransporten, som kunne kuttet opp mot 2 mill. tonn i CO2-utslipp i Norge. Regjeringen sleper også bena etter seg når det gjelder å bruke de mulighetene Norge har til å binde CO2 i skog og jord. Vi trenger at ungdom engasjerer seg i arbeidet med å peke på klimaløsninger – derfor er det viktig at de engasjerer seg i de politiske ungdomsorganisasjonene og bidrar til å snekre framtidas politiske løsninger. Og viktigst av alt: De må bruke stemmeretten når de blir 18!

Uklart
Sp Per Olaf Lundteigen Støtter.

Fordi engasjement gir økt kunnskap!

Karbon finnes i tre former;

Diamant 

Fossilt ( olje gass kull)

Fornybart( torsk, timotei, tømmer)

Klima problemet er ; 

økende innhold av CO2 i atmosfæren.

Problemet er forbrenning av fossilt karbon. Det må reduseres kraftig!!

En svært viktig del av løsningen er satsing på primærnæringene( fiskeri ,skog- og jordbruk). – fotosyntese næringene!!

Skolestreik vil gjennom saklig debatt øke dette kunnskapsnivået og derved avklare bedre nødvendige politiske mål og virkemidler!

Ja
Sp Geir Pollestad Det er ikkje mi oppgåve å anten støtte eller ikkje støtte ein «streik.» Eg anerkjenner engasjementet og set pris på det, men det ville gjort enda mer inntrykk om det skjedde utanfor skuletid. Uklart
Sp Heidi Greni Klima er , og må være høyt på den politiske agendaen..

At barn og unge engasjerer seg er veldig bra.

Så er jeg personlig skeptisk til at dette foregår i skoletiden og går ut over læringsutbyttet.

Det bør legges til etter skoletid.

Uklart
Sp Nils T Bjørke Hei, eg meiner det er bra at ungdom engasjerar seg i miljøutfordringane,.

Trur ikkje det er fårleg om elevane tek ein skuledag til dette, men i framtida bør ein prøva å legga aktivitetane utanom skuletida.

Uklart
Sp Ola André Myhrvold Støtter skolestreiken. Viktig engasjement som bidrar til å sette dagsorden og presse politikere og myndigheter til å ta grep for å nå klimamålene. Ja
Sp Jenny Klinge Markeringar, demonstrasjonar og streik er nyttige erfaringar for ungdommar, og det er veldig positivt at ungdommen engasjerer seg for klimaet. Slik sett støttar eg markeringa, men eg meiner ikkje det er opplagt at ein slik streik i skuletida skal gi fri utan fråvær. 

Å streike eller demonstrere kan ein gjera for eller mot mange ulike saker, og styrken på eige engasjement vil avgjera om ein ønskjer å markere også om ein kan få fråvær på vitnemålet. Det er dessutan fullt mogleg for ungdom å bruke av fritida si til å markere sterke synspunkt. Når det gjeld innhaldet i streiken og markeringane, er det fint at ungdommane er utolmodige og ønskjer rask handling. Dette må gjerast når det er mogleg og det må leggjast større trykk på alt arbeid som gagnar naturen. Likevel er ikkje alle dei ulike tiltaka som klimastreikande ungdom krev nødvendigvis dei beste løysingane for klimaet heller. Det er viktig at det går an å ha ein god diskusjon om innhaldet i politikken og om framdrifta utan at dei som er mot noko av streikebodskapen blir stempla som fiendar av klimaet.

Uklart
Sp Sandra Borch Jeg syns det er veldig bra at ungdom viser politisk engasjement uavhengig av sak. Støtter derfor opp om at ungdom viser sitt engasjement gjennom skolestreik.  Ja
Sp Siv Mossleth Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet. Jeg støtter at folk, også ungdom, selv må bestemme hva de vil streike for, og ta konsekvensene av det valget.

Jeg syns folkestyre og engasjement er flott, og oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin for å styre samfunnet i den retningen de ønsker.

Klima er viktig, og rent praktisk kan et aktivt skogbruk, med planting, rett skjøtsel, hogst og bruk av tre være et viktig bidrag i klimakampen. Et aktivt skogbruk binder CO2 og bruk av tre i bygg er god karbonfangst. Så om ungdom tar sommerjobb med å plante skog, er det også et bidrag i kampen for klimaet

Ja
Ap Hege Haukeland Liadal Jeg støtter skolestreik for klima. Har selv gitt eget barn lov til å delta to ganger i klimastreik. Dette ble for min sønn første møte med samfunnsengasjement, noe jeg heier sterkt på. At engasjementet betydde en forskjell ift å lese seg opp på fakta om klimaendringene, starten på å se nyheter på TV og ikke minst sitt mange gode diskusjoner rundt middagsbordet eller på kjøretur.

-vi skal ikke være redde for at barn og unge engasjerer seg i skoletiden. Alternativet er så mye verre!

Ja
Ap Runar Sjåstad Engasjement er viktig og klimautfordringer må taes på alvor

Skolegang er også viktig og det er mange måter å få frem engasjement og ta opp utfordrende spørsmål på uten at det fører til økt fravær og uten at det går utover skolegangen

Støtter likevel skolestreiken 

Ja
Ap Svein Roald Hansen Ja, jeg støtter det engasjementet ungdommen viser på denne måte. Klimakampen er vår tids viktigste politiske kamp. Ja
Ap Rigmor Aasrud Jeg synes der er flott at ungdom engasjerer seg! Vi bør heie fram de som er opptatt av samfunnsspørsmål! Ja
Ap Åsunn Lyngedal Absolutt!

Vi må hele tiden se etter nye tiltak som kan hjelpe. Engasjement nytter!

Ja
Ap Lise Christoffersen Hei, støtter skolestreik for klima fordi (som jeg også har sendt til en engasjert skoleelev som kontaktet meg for en tid siden):

Selv er jeg blitt 64 år. Jeg har barn og snart barnebarn. Jeg har alltid vært opptatt av miljøpolitikk og var, som ungdom, medlem av AUFs miljøpolitiske utvalg. Jeg blir mer og mer bekymret for det som skjer i kjølvannet av klimaendringene. Det siste vi nå så, var de urovekkende meldingene om at Grønlansisen også smelter undenfra. Vi som er godt voksne i dag, kan ikke bare fortsette på samme kurs. Vi har et ansvar for hva vi overlater til de neste generasjonene. Derfor synes jeg det er flott at unge setter seg inn i hva dette handler om, og at de stiller klarer krav til oss som er folkevalgte politikere i kommuner, fylker og på Stortinget. Det må de fortsette med. Min erfaring som politiker gjennom mange år, er at det ikke er nok å ta opp en sak én gang. Det må gjentas og gjentas.

Ja
Ap Magne Rommetveit Eg støttar skulestreiken for klimaet.

Eg synest at det er flott at unge engasjerer seg i samfunnsdebatten, og klimaspørsmålet er det viktigaste i vår tid og for komande generasjonar.

Ja
Ap Ruth Grung Støtter ungdommenes engasjement for klima som blir utløst gjennom de nasjonale klimaaksjonene, fordi det er viktig at ungdom opplever og erfarer at organisert engasjement er med å sette dagsorden. Ja
Ap Terje Aasland Flott at de unge engasjerer seg i viktige spørsmål og jeg støtter de unges engasjement.  Ja
Ap Eigil Knutsen Jeg støtter streiken fullhjertet, selv om jeg ikke er enig i alle kravene. Vi må få ned utslippene våre raskere enn regjeringen legger opp til – derfor støtter jeg streiken. Ja
Ap Eirik Sivertsen Jeg støtter ungdommens streik for klimaet. 

Fordi dette er den største utfordringen vi står overfor, vi gjør for lite og toget for å få gjort nok er i ferd med å gå

Ja
Ap Kari Henriksen Jeg støtter at ungdom gikk ut markerte at klima er svært alvorlig for den gjennom skolestreiken.

Jeg mener det er bra at unge tar et tydelig standpunkt i en så viktig sak.

Ja
Ap Tuva Moflag Ja, jeg støtter skolestreiken. 

Kampen mot klimaendringene er vår tids mest krevende sak og jeg har respekt og forståelse for at ungdommen vil markere dette med å bruke én skoledag til å streike. 

Ja
Ap  Fredric Bjørdal Full støtte frå meg.

For mange unge utan stemmerett er dette det sterkaste verkemiddelet dei har, og saka er klart viktig nok til å ta det i bruk.

Streiken vil nok gjere inntrykk og bli lagt merke til i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Dei menneskeskapte klimaendringane er ei av vår tids største utfordring, truleg er det den aller største. Og eg meiner det er behov for eit taktskifte i klimapolitikken. Eg forventar at ungdommane blir lytta til, og oppmodar alle som streikar om å halde fram med engasjementet – gjerne gjennom å bli aktiv i eit politisk parti og dermed kunne påverke innanfrå,. 

Ja
Ap Martin Henriksen Ja, det er veldig bra med et tydelig klimaengasjement fra elevene, og vi vil oppfordre skolene til å legge til rette for at elevene deltar i politiske diskusjoner. De bør også se om de kan bruke dette i undervisningen, f.eks. i samfunnsfagene eller naturfag. Ja
Ap Elise Bjørnebekk-Waagen Jeg støtter skolestreiken.

Ungdommenes stemme må tas på alvor, klimatrusselen er reell. Dette engasjementet bør også brukes i relevante fag som naturfag og samfunnsfag.

Ja
Ap Espen Barth Eide -«Ja, det gjør jeg. Det at så mange elever har gått sammen om å løfte fram hva som er vår tids viktigste utfordring har stor betydning. Streikene flytter klimadebatten i riktig retning. Ungdommene har jo helt rett: det er deres fremtid det står om, og jo lengre vi utsetter en helt nødvendig omstilling av samfunnet som vi alle vet må komme uansett, jo større blir byrden for dagens unge når det er deres tur til å bestemme. Klimastreikene gjør inntrykk på meg og inspirerer meg til ytterligere innsats for å gjøre klima til rammen om all politikk.

Jeg håper også skolen plukker opp dette sterke budskapet og sørger for at klima og miljø kommer enda høyere på dagsordenen innen undervisningen. En vellykket omstilling krever både politisk engasjement og solide kunnskaper»

Ja
Ap Jonas Gahr Støre  På linje med Espen Barth Eide og Martin Henriksen. Ja
Ap Arild Grande Ja.

Det er veldig bra med et tydelig klimaengasjement fra elevene, og vi vil oppfordre skolene til å legge til rette for at elevene deltar i politiske diskusjoner. De bør også se om de kan bruke dette i undervisningen, f.eks. i samfunnsfagene eller naturfag.

Ja
Ap Nina Sandberg Ja, vi i Arbeiderpartiet ser og verdsetter elevenes engasjement for klimaet, og arbeider aktivt og systematisk for å få ned utslippene. Skolene bør også støtte og ta tak i engasjementet, og legge til rette for bred deltakelse i politisk diskusjon, og utforme lokale tiltak. Undervisningen bør på samme måte bruke dette engasjementet som en mulighet for å lære mer og ta kunnskapen ytterligere i bruk, for bærekraftig samfunnsutvikling. Gjerne i samarbeid med lokalsamfunnet i form av myndigheter, næringsliv, frivillighet og forskings-/utdanningsinstitusjoner . Ja
Ap Øystein Langholm Hansen Ja, jeg mener at det er positivt og viktig med engasjement blant unge. Engasjementet bør da også gi seg utslag i daglidagse handlinger og bør kunne benyttes til læring i skolearbeidet! Ja
Ap Else-May Norderhus Jeg mener det er viktig å bygge opp under engasjement på skolen ang klimaet. Fokus, informasjon og engasjement er viktig rundt mange viktige saker- ikke minst klimaet. Hva som er den mest hensiktsmessige måten og få dette fram på, må være opp til elevene og skolen.

OBS: Etter at saka vart publisert har Ap teke kontakt og presisert at ho støttar streiken, og tok det for gitt at det kom fram. 

Uklart/Ja
Ap Torstein Tvedt Solberg Eg støtter fullt opp om skulestreiken. Rett og slett fordi det er nåtidas viktigste sak, klare vi ikke å kontrollere klimaendringene så har vi alle tapt. Ja
Ap Siri Gåsemyr Staalesen Ja jeg støtter den Ja
Ap Masud Gharahkhani Ja, det er veldig bra med et tydelig klimaengasjement fra elevene, og vi vil oppfordre skolene til å legge til rette for at elevene deltar i politiske diskusjoner. De bør også se om de kan bruke dette i undervisningen, f.eks. i samfunnsfagene eller naturfag. Ja
Ap Åsmund Aukrust Jeg støtter klimastreikene fordi det er viktig og riktig at skoleelever tar tak i den viktigste saken i vår tid. I en valgkamp som har vært dominert av intern krangling i regjeringa over bompenger er det bra ungdom retter blikket mot de virkelige krisene i verden.  Ja
Ap Dag Terje Andersen -«Ja, det gjør jeg. Det at så mange elever har gått sammen om å løfte fram hva som er vår tids viktigste utfordring har stor betydning. Streikene flytter klimadebatten i riktig retning. Ungdommene har jo helt rett: det er deres fremtid det står om, og jo lengre vi utsetter en helt nødvendig omstilling av samfunnet som vi alle vet må komme uansett, jo større blir byrden for dagens unge når det er deres tur til å bestemme. Klimastreikene gjør inntrykk på meg og inspirerer meg til ytterligere innsats for å gjøre klima til rammen om all politikk. 

Jeg håper også skolen plukker opp dette sterke budskapet og sørger for at klima og miljø kommer enda høyere på dagsordenen innen undervisningen. En vellykket omstilling krever både politisk engasjement og solide kunnskaper»

Ja
KrF Tore Storehaug Eg kan ikkje gje støtte til å få fråvær, men sjølv så har eg skulka skulen for verre ting enn klimaet. Uklart
KrF Thorild Bransdal En av de verste fiender som nåtida og framtida har er likegyldighet.

Jeg er glad for dette brennende engasjementet. Det er verdifullt og framtidsretta og en sterk oppfordring for alle til å engasjere seg og gjøre noe med en økende katastrofe som truer kloden vår.

Ja
Krf Geir Jørgen Bekkevold Ja, jeg støtter skulestreiken – ungdom må få lov til å vise sin sterke bekymring for egen fremtid på denne måten og sånn sett bruke demokratiske virkemidler for å bli hørt. Ja
Krf Jorunn Gleditsch Lossius Jeg kan ikke oppmuntre til streik, men jeg tror norske elever har fått fravær for dummere grunner enn klima.

-Opprøret er et uttrykk for høy klimabevissthet, retten til å protestere, retten til å organisere og retten til å kreve endring. For å nå klimamålene så trenger vi en klimabevisst befolkning. 

– Ungdom er morgendagens velgere og politikere. Deres engasjement er et lyspunkt!

Uklart
Krf Hans Fredrik Grøvan Jeg anerkjenner engasjementet, men støtter ikke opp om skolstreik eller annen type ulovlig fravær. Er det noe jeg som mangeårig rektor virkelig har satt pris på hos ungdom, så er det samfunnsengasjement. Men dersom vi aksepterer ulovlig fravær for én sak, så er det naturlig å stille spørsmålet om hvorfor vi da ikke aksepter ulovlig fravær også for andre saker. Jeg kan ikke støtte en slik linje. 

– De unges kamp mot klimaendringene er svært viktig, og vi skal ikke overse protestene fra de som arver kloden. Jeg skjønner at ungdommene er utålmodige, det er jeg og.

Nei
Raudt Bjørnar Moxnes Rødt støtter skolestreiken og skolestreikerne, og stemte for alle deres krav når disse ble behandlet i Stortinget før sommeren. Ungdommen vil måtte leve med konsekvensene av dagens handlingslammede politiske flertall, som  lager krise av bompenger mens de overser hvordan klimagassutslipp og naturødeleggelser truer livsgrunnlaget. Uten stemmerett, eierskap og styreverv bruker de den historiske streikemakta til å fremme krav på vegne av seg selv og alle som kommer etter. Det gir meg håp! Ja
MDG Une Bastholm Ja, jeg støtter skolestreiken for klimaet. 

Det vi ser nå, er en generasjonskamp der kortsiktig bilpopulisme står mot velferd og frihet for alle kommende generasjoner. Jeg er stolt av ungdom som tør å stille de voksne til ansvar og kreve en helt ny klima- og miljøpolitikk. Politikerne i Norge har sviktet når det kommer til å kutte utslipp. Det prøver vi i De Grønne å gjøre noe med. Derfor håper jeg at så mange unge som mulig bruker stemmeretten sin ved dette lokalvalget, for halvparten av Norges utslipp kan kuttes av kommunepolitikerne våre. Derfor er dette valget veldig viktig for klimaet.

– Jeg har levert inn et forslag i Stortinget om at ungdom som deltar i politisk streik, som i klimastreiken, ikke skal få fravær på skolen. Det skal ikke straffe seg å stå opp for vår tids viktigste sak. Jeg håper at alle de andre partiene vil stemme for når saken skal voteres over i Stortinget til høsten.

Ja

 

Grafikk og tekst vart oppdatert 02.09.19, grunna ei presisering i svaret frå Else-May Nordrehus i Arbeidarpartiet.