Kjønnsforskjellane er størst i norsk hovudmål, norsk sidemål, kunst og handverk og mat og helse. Berre i eitt fag er gutane best.
mm

Gjennomsnittleg grunnskulepoeng har auka for både jenter og gutar dei siste ti åra. Sidan 2015 har likevel kjønnsforskjellane halde seg på rundt 4,5 poeng i jentene sin favør.

Snittet for jenter ligg i år på 44,3 poeng, medan det for gutar ligg på 39,7 i 2019, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittleg grunnskulepoeng etter kjønn. Kjelde: SSB

Forskjell i fag

Jentene får høgare standpunktkarakter i nesten alle faga, noko som får størst utslag i norsk hovudmål, norsk sidemål, kunst og handverk og mat og helse.

Minst forskjell er det i matematikk, og berre i kroppsøving får gutane gjennomsnittleg betre karakterar.

Gjennomsnittlege standpunktkarakterar i utvalgte fag, etter kjønn. 2019. Kjelde: SSB

Høgast snitt har elevane i Oslo med 43,3 grunnskulepoeng i år. Deretter følgjer Akershus (42,6) og Oppland (42).

I motsett ende av skalaen finn me Finnmark (40,4), Telemark (40,5) og Østfold (41,2).

Oppdatert: måndag 13. januar 2020 19.08
ANNONSE