Nestleiar i Mållaget: – Ivar Aasen er vår Che Guevara

Ivar Aasen stod bak ein revolusjon som ikkje førte til diktatur og massedød, men til frigjering og fred, meiner Jens Kihl.

Martin Årseth
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Ivar Aasen er på ein måte vår Che Guevara. Men han stod ikkje bak ein revolusjon som i etterkant førte til diktatur og massedød. Aasens arbeid førte for det meste til frigjering og fred, seier nestleiar i Noregs Mållag og nyleg prislønt journalist i Klassekampen, Jens Kihl, ifølgje avisa Møre.

Jens Kihl er nestleiar i Noregs Mållag og politisk journalist i Klassekampen. Foto: Noregs Mållag

Orda fall på eit møte i Volda i høve fødselsdagen til Aasen 5. august, der rappar Runar Gudnason og direktør i Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad, sat i same panelet.

Alle var einige om at Ivar Aasen er eit førebilete, skal me tru Møre.

– Han er ein helt for meg, seier Gudnason, som meiner at det Aasen gjorde for å skape landsmålet er ei intellektuell bedrift som nesten manglar sidestykke i Noreg, sa han.

Må kunne kjøpe sveler på nynorsk

Panelet trekte fram nynorsk i riksmedia, vaksenopplæring for innvandrarar, og nynorsk på ferjene og Netflix vart trekt fram som viktige saker for nynorsk framover.

– Unge må sjå at nynorsk er eit språk som faktisk fungerer i kvardagen. Dei må kunne kjøpe ei svele på ferja på språket sitt. Det er desse små tinga som vi ser og brukar i kvardagen som er sentrale for nynorskens framtid, sa Gudnason.

Oppdatering 12.08: Me legg ved denne tilbakemeldinga frå ein lesar på Twitter.