Nytt batteri varar i 20 år

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Er du lei av mobilar som gjev sitt siste sukk når det passer aller dårlegast? Snart kan du lade mobilen på tida det tek å pussa tennene før du går ut. Allereie om to år kan det nye litium ion batteriet utvikla av forskarar ved Nanyang Technological University i Singapore vere tilgjengeleg på marknaden, melder Science Alert.

LES OGSÅ: Livet med dumtelefon

Tanke strøm
Oppladbare lithium ion batteri er allereie vanleg i mobiltelefonar, tabletar og bærbare datamaskinar, men vert utslitt etter kring 500 oppladingar. Noko som tilsvarar to-tre års bruk. I tillegg treng dagens batteri fleire timar for å verte fullada. Dette kan det no sjå ut til å verte endring på.   

Batteria kan òg ha mykje å seie for elektriske køyrety, som kan køyre lenger på ei lading og med mindre batteriutskifting.

– Elektriske bilar vil auke rekkjevidda si dramatisk, med berre fem minutts lading, noko some er omlag det same som ein treng for for å fylle bensin på dagens bilar, seier professor Chen Xiaodong, som leia studien, i ei pressemelding.

Like viktig er det at ein vil få mindre giftig avfall når batteria skiftast sjeldnare, peikar forskarane på.

LES OGSÅ: Vil gjera Noreg til eit batteri

Billigstoff
Gjennombrotet i forskinga kom då forskarane erstatta den vanlege grafitten i den negative polen av batteriet med eit geléaktig materiale laga av titanium dioxid nanorør. Desse røra er tusen gongar tynnare enn menneskehår og får elektronar og ionar til å røre seg raskare inn og ut av batteriet – og dermed lade fortare. I tillegg let desse mikroskopiske røra meir energi bli lagra i batteriet.

Du trur kanskje at prisen på dette vidunderbatteriet er langt utanfor rekkjevidde? Ikkje nødvendigvis, titanium dioxide er nemleg eit relativt billig stoff, som er lett tilgjengeleg i jorda. Forskarane har allereie fått oppfinninga lisensiert og har publisert framgangsmåten i tidsskriftet Advanced Materials.

LES OGSÅ: Gamle mobilar gull verdt