– I kommunestrukturdebattar verkar det som politikarane først og fremst tenkjer på seg sjølv og eigen kommune. Me ungdommar tenkjer på alle, seier ungdomsrådet på Stord.

Magne Kydland, Bladet Sunnhordland
Magne Kydland, Bladet Sunnhordland

Saka var først i Bladet Sunnhordland

Ungdomsråda i Stord og Fitjar har lenge hatt kommunestruktur på dagsordenen, og konklusjonen er klar: Ungdommane vil helst at kommunestrukturen blir som i dag.

– Me vil ikkje ha nokon storkommune i ytre Sunnhordland, slår Ingrid Skår Bergesen og Sunniva Grov Framnes fast.

Kommentar: Folkemøte utan folket

Skår Bergesen er leiar i Fitjar ungdomsråd, og Grov Framnes er styremedlem i Stord ungdomsråd.

Dårlegare busstilbod
Dei fryktar tilbodet til ungdommen blir dårlegare dersom det blir storkommune i Sunnhordland.

– Det vil føra til meir pendling og dårlegare aktivitetstilbod. Busstilbodet, som er dårleg alt i dag, vil truleg også bli dårlegare, meiner dei to ungdomsrådsmedlemmene. 

LES OGSÅ: Fem om kommunesamanslåing i Fitjar

Ungdomsråda i Stord og Fitjar kjenner kvarandre og samarbeider godt. Mindre einingar, dvs. ein kommune på Stordøya i staden for at fleire kommunar slår seg saman, er heller ikkje noko ungdommane vil.

– Ungdommane i Fitjar har det godt. Me har eit rikt aktivitetstilbod, som me fryktar vil bli raste om Fitjar endar i lag med Stord. Stord vil bli den dominerande parten, fryktar Skår Bergesen. Og får støtte frå Stord-hald.

– Me også tenkjer slik. I kommunestrukturdebattar verkar det som politikarane først og fremst tenkjer på seg sjølv og eigen kommune. Me ungdommar tenkjer på alle. Difor støttar me Fitjar-ungdommen i det synet, seier Grov Framnes.

Desse synspunkta er ikkje noko som berre medlemmene i ungdomsråda meiner. Dei har vore rundt og hatt spørjeundersøkingar og samtalar med mange elevar på ungdomsskular og vidaregåande skule.

– Ei kommunesamanslåing må føra til noko betre enn det er i dag. Det kan me ikkje sjå det vil gjera, uttalar dei to ungdomsrepresentantane, som meiner at politikarane bør ta ungdommane si meining på alvor.

Størst motstand i Fitjar
Både Stord og Fitjar ungdomsråd er aktive, og føler dei blir lytta til. Men dei fryktar at ungdommane sin påverknad blir mindre i ein storkommune.

– Ein kommune, eitt ungdomsråd. Dess større tilhøva er, desse mindre blir me lytta til, fryktar dei to.

LES OGSÅ: Ap-Aarskog meiner dei vert trua til samanslåing

Ungdomsrådet i Fitjar engasjerte seg sterkt, og fekk mange positive tilbakemeldingar for jobben dei gjorde under det opne kommunestukturmøtet i Fitjar for ein månad sidan. ungdommane på Stord har ikkje engasjert seg like mykje.

– Motstanden er nok størst blant ungdommar i Fitjar. På Stord er det mange som ikkje bryr seg så mykje om det, men me merkar at motstanden er stor også på Stord, seier Sunniva Grov Framnes.

LES OGSÅ: Dette fryktar Fitjar-ungdom skal skje om dei vert ein del av Stord

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.00

LES OGSÅ

ANNONSE