ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Tor Valdvik

Tema: Tor Valdvik

Ap-retorikk, lut og kaldt vatn

Om under 100 dagar har det norske folk vald eit nytt Storting, som skal velja ei regjering. Eg tykkjer, ikkje overraskande kanskje, at Høgre...

Ekte løysingar for ekte elevar i skulen

  For nokre år sidan vart vi kjende med klasse 10B gjennom ein serie programmar på NRK. Det gjekk gullrekka, Senkveld og Idol ein høg...

Ideologi, retorikk og praksis

I starten av inneverande månad, oppsto det i ein debatt i Ålesund bystyre kring kor vidt ein skal lyse ut anbod innan såkalla ope...

Det nye utanforskapet

Norge har ei arbeidsløyserate som er i særklasse i Europa. Dette er dei raud-grøne flinke til å halde oss informerte om. Det er derimot...

…Kartago bør øydeleggjast

Dei raudgrøne har i vel sju år prata mykje om korleis Høgre vil sveltefôre kommunane og litt om kor lekker kommunalpolitikk dei sjølv fører...

Handling attende til regelens prinsipp

Regjeringspartia prøver stadig vekk å så tvil kring kor vidt dei borgarlege partia vil forhalde seg til handlingsregelen eller ikkje. Dei teiknar eit bilete...

Krev intercity- triangel no

Debatten om intercity-triangelen har vore ein heit potet heile sommaren. For å få dette på plass lyt det bevilgast meir pengar – og dei...

– Partikontor betre enn Facebook

Dei er det første politiske partiet i Oppland med eige partikontor. – Me held ope kvar tysdag, fortel Tor Valdvik (24). Den tverrpolitiske bygdelista dobla...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE