ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Språklege stereotypar

Aftenposten skriv i dag at det er store geografiske skilnader i kva framandspråk norske ungdomsskuleelevar vel. Også kjønn spelar inn når ferske ungdomsskuleelevar skal velje...

– Danskane bør lære norsk

Ei norsk undersøking viser nemleg at danskane har vanskar med å forstå munnleg norsk og svensk, skriv NRK. – Eg kunne godt tenkje meg at...

– Nei til dubbing

–  Landsmøtet til Foreningen Norden har merkt seg at NRK og har teke i bruk dubbing av TV-program der talespråket er svensk eller dansk....

Fordummande dubbing?

Språkforskaren ved Universitetet i Tromsø meiner dubbinga er unødvendig. – Ein ting er at dubbing, uansett kor godt utført det er, alltid fører til meir...

Læreplan utan bakkekontakt

Først nokre spørsmål til lesaren: Er det rimeleg å vente at ein middels norsk 17-åring skal klare å «forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk...

Nynorsk som hjernetrim

Den internasjonale tospråksforskinga har avdekka ei rekkje utviklingsmessige fordelar ved det å veksa opp med to språk frå tidleg alder. Her er nokre viktige...

Betre språk i skulebøker!

Landsstyret i Målungdommen vedtok i helga ei fråsegn om kvalitetssikring av lærebokspråket. Språket i lærebøkene har vorte for dårleg etter at godkjenningsordninga for læremiddel...

Jon Fosse vinn Målprisen 2012

– Det er med stor ære Noregs Mållag gjev Målprisen 2012 til den fremste representanten for nynorsk skriftkultur i dag: Jon Fosse, sa leiar...

Kvardagshistorier frå elevdjupet

Som tillitsvald i Målungdomen reiser eg mykje rundt på skular, og der møter eg mange dyktige og velviljuge lærarar. Samstundes møter eg også på...

Tunkatten Lurivar i ny nettdrakt

Sidan opninga i 2006 har nettstaden Tunkatten.no vore svært populær blant borna. Sida skal formidle nynorsk språk og litteratur til born i alderen 5–...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE