ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Søndagsope

Tema: Søndagsope

Legg bort søndagsope-forslag

Regjeringa innser at det ikkje er mogleg å få fleirtal for full liberalisering for søndagsopne butikkar og legg vekk forslaget. Dei vil i staden...

Massivt nei til søndagsope

Det seier Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til avisa Nordhordland. Saka er henta frå avisa Nordhordland. 2450 stemmer Avisa Nordhordland sin Velgarhjelp talar sitt tydlege språk. 2450...

Foreslår løysing på søndagsfloka

Regjeringa ønskjer å opne for søndagsopne butikkar, men KrF er sterkt imot dette. Venstre har hittil meint at kommunane sjølv må få bestemme om...

Usamd med eiga regjering

Saka var først publisert i Bømlo-Nytt.  Kommuneadministrasjonen kom med tilråding om å seia nei til sundagsopne butikkar. Dersom lova skal endrast må den dessutan vera...

Fryktar press for å halda ope

Saka var først publisert i Tysvær Bygdeblad. – Kjeda har uttalt at me er imot søndagsopne butikkar, og det støtter eg. Men no kjem det...

Søndagsopne butikkar på høyring

Debatten er ikkje over, og temperaturen vil nok ikkje gå ned med det første. Regjeringa sendte i dag ut to ulike modellar for søndagsopne...

Søndagsope kan bli miljøbombe

Klimautsleppa vil auka med 4,6 prosent av om søndagane blir opna for vanleg handel. Det kjem fram i ein rapport som selskapet Damvad har...

– For oss handlar det meir om tvang

– Det er liten tvil om at vi vil få ei svekking av distriktsbutikkane dersom det blir eit frislepp på søndagane, seier konserndirektør Per...

Hareide rustar til søndagsslag

– Det vil vere veldig skuffande om regjeringa prioriterer ei sak som dette. Eg veit ikkje korleis forslaget vil sjå ut, men regjeringa veit...
ANNONSE

MEIR OM KrF

MEST LESE