ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Solveig Horne

Tema: Solveig Horne

Strammar inn på telefonsal

Mange forbrukarar blir oppringde av telefonseljarar trass i at dei har reservert seg mot telefonsal, og folk som tek kontakt om dette toppar klagestatistikken...

Krev fleire lærebøker på nynorsk

– Då trengst det større tilfang av nynorsk opplæringsmateriell. Det er i dag ikkje godt nok at parallellitetskravet for læremiddel ikkje gjeld for norskopplæringsmateriell,...

Kven blir Årets barne- og ungdomskommune?

Kommunar som skapar eit godt oppvekstmiljø for barn og unge skal heidrast, og den aller beste i Noreg får tittelen Årets barne- og ungdomskommune....

Kritisk til å ta passet

I fjor uttalte Horne at ei slik lov ville vera «et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring». Tidlegare...

Hundre fagfolk med uromelding

Over hundre fagfolk har overlevert eit opprop til regjeringa der dei gir uttrykk for bekymring for situasjonen i barnevernet. Gruppa som blant anna består av...

Noreg gjer ikkje nok for barna

I år er det 25 år sidan FNs barnekonvensjon blei vedtatt. I samband med det, har Redd Barna gått gjennom alle merknader som FNs...

Dårlegast på likestilling

Departementet til Solveig Hornes (Frp) har ein stab på 205 personar der 71 prosent er kvinner. Blant konsulentar og sekretærar er kvinnedelen 83 prosent,...

Hareide utfordrar Horne

Det skriftlege spørsmålet frå Krf-leiaren til forbrukarminister Solveig Horne (Frp) kjem etter at det den siste tida har vore mykje fokus på – og engasjement rundt...

– Foreldre må ta meir ansvar

Regjeringa er i full gong med å utarbeide ein ny handlingsplan mot radikalisering, og måndag var i alt elleve frivillige organisasjonar og miljø som...
ANNONSE

MEIR OM Ekstremisme

MEST LESE