ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Samfunnsfag

Tema: Samfunnsfag

Heimeskule: Lag di eiga spørjeundersøking om korona

I denne oppgåva skal du lage di eiga spørjeundersøking for å finne svar på kva du lurer på knytt til folk sine meiningar eller...

QUIZ: Samfunn – fag, folk og styresett

Klarer du halde styr på konstitusjonelle monarki og føderale republikkar? Og maktar du å skilje eit autoritært diktatur frå eit totalitært?

Ønskjer meir kjærleik og kjønnsidentitet på timeplanen

Læreplanen i skulen slår fast at barn frå 5.-7.trinn skal læra om kjærleik og respekt og variasjon i seksuell orientering og samliv. Men då...

Null stress når bokmålselevar får møte nynorsk i samfunnsfagtimen

Ingebjørg Eide ønskjer å finne ut om elevane får ei betre tilnærming til nynorsk og vert flinkare i sidemålet om dei møter målforma i...

– På same måte som medisinfaget, kan samfunnsfag redde liv

Når ein vaksen mann slår ein 13-åring i ansiktet har vi eit problem. Når ein vaksen mann slår ein 13-åring i ansiktet med eit...

Samfunnsfag: kriminalitet og rettsstaten

Kompetansemål for VG1/VG1: – analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer. Framtida.no...

Fordommar, rasisme og diskriminering

KOMPETANSEMÅL: • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette. Både i kommentarfelt og på fleire bloggar kan...

Globalisering i samfunnsfag

Her får du tips til aktuelle oppgåver i samfunnsfag på VG2-nivå til kompetansemåla om globalisering og makt og avmakt i verdssamfunnet. Definér makt og avmakt...

Samisk kultur og urfolk i samfunnsfag

Les intervjuet med desse samiske ungdommane: http://framtida.no/articles/eg-har-det-i-blodet http://framtida.no/articles/forteljingar-endrar-verda og https://framtida.no/2013/06/29/bur-de-i-lavvo-med-parabol-og-internett Diskuter: Korleis trur du det er å vera urfolk i dag? Les gjerne også denne: http://framtida.no/articles/vil-ha-faktisk-jamstilling-for-samisk Korleis meiner du storsamfunnet kan leggja...

Debatt om flyktningsituasjonen

No i januar har eg vore på fleire skular i Stord og Fitjar for å halda ei innleiing om flyktningsituasjonen og eit kurs i...
ANNONSE

MEIR OM Lærarrommet

MEST LESE