Framtida
Publisert
Oppdatert 18.03.2020 09:03

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Kompetansemål for VG1/VG1: – analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer.

Framtida.no har gjeve elevar i menneskerettar og demokrati ved Stavanger Katedralskole desse oppgåvene til kompetansemålet om kriminalitet:

Les desse artiklane: Dataspel reddar ungdommen, http://framtida.no/articles/dagens-ungdom-er-snillare#.UnkFwBCKLyo og http://framtida.no/articles/ikkje-sa-farleg-som-vi-trur#.UnkHNBCKLyo
Drøft årsaker til kvifor færre blir tatt for kriminalitet no enn tidlegare.

Les: http://framtida.no/articles/mange-meiner-kvinner-har-ansvar-for-valdtekt, http://framtida.no/articles/eit-nei-er-eit-nei-jenter og http://framtida.no/articles/utdatert-sex-undervising
Skriv ein drøftande tekst om kva som kan gjerast av den enkelte og av samfunnet for å førebyggja mot valdtekt og overgrep.

*Les: *
http://framtida.no/articles/i-fengsel-for-fyrste-gong
http://www.framtida.no/articles/ein-av-fem-gutar-gjer-som-andreas
http://framtida.no/articles/vil-registrere-unge-pa-fest
Drøft årsaker til kriminalitet og kva samfunnet kan gjera for å førebyggja ulike former for kriminalitet. Kva meiner du vil vera mest preventivt – straff eller teknologiske hindringar som t.d. alkolås?

Oppgåvene kan gjerne også knytast til kompetansemålet “drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg”. Kommentarfeltet under artiklane kan brukast, eller det kan opprettast ei eiga diskusjonsgruppe, t.d. på Facebook.