Globalisering i samfunnsfag

Framtida
Publisert
Oppdatert 04.11.2017 17:11

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Her får du tips til aktuelle oppgåver i samfunnsfag på VG2-nivå til kompetansemåla om globalisering og makt og avmakt i verdssamfunnet.

Definér makt og avmakt i verdssamfunnet. Les nokre av desse artiklane om situasjonen i Afghanistan og diskuter i kva grad det er mogleg for land å utøva makt utanfor eigne grenser:
http://framtida.no/articles/vi-har-stilt-altfor-fa-kritiske-sporsmal-til-usa
http://framtida.no/articles/lang-veg-til-demokrati
http://framtida.no/articles/pengeflaumen-held-fram
http://framtida.no/articles/oppdrag-mislukka

Definer omgrepet globalisering og vurder ulike konsekvensar av globalisering med utgangspunkt i minst éin av desse artiklane:
http://framtida.no/articles/vestlege-statar-ma-handle-no
http://framtida.no/articles/norske-klesprisar-halvert-pa-ti-ar
http://framtida.no/articles/skal-du-vera-med-pa-leiken-ma-du-tola-steiken