ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Reindrift

Tema: Reindrift

Aasland: Målet er å halde fram drifta på Fosen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) snakkar ikkje om å rive vindmøllene på Fosen og tilbakeføre området til reindriftsnæringa. Han poengterer at sjølv om Høgsterett...

I natt vart Fosen-aksjonistane fjerna av politiet – no blokkerer dei inngangen

I fire døgn har 13 unge samiske aktivistar aksjonert i lobbyen til Olje- og energidepartementet. Natt til måndag i 02-tida vart dei fjerna av politiet.  –...

Fosen-dommen: «43 200 000 sekund inn i eit bevist lovbrot»

Dette er eit meiningsinnlegg. Det gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Du kan òg bruke 720 000 minutt, 12.000 timar eller 500 dagar. For deg som...

«500 dagar med menneskerettsbrot» – no tyr samiske aktivistar til sivil ulydnad

Torsdag er det 500 dagar sidan Høgsterett einstemmig slo fast at vindparken på Fosen er i strid med urfolksrettane til samar. Men endå står vindturbinane...

Ina-Theres (25) drøymer om å føre reindrifta vidare: – Det er ikkje berre ein jobb

– Det er nokre gongar, når det regnar sidelengs og ein må vere ute, at eg tenkjer «i dag hadde det kanskje vore fint å...

Nytt lærings- og helsetilbod i reindrifta

Tilbodet er retta mot barn, unge og vaksne med spesielle behov og som treng ein trygg arena. Personar som deltek på «Ut på vidda»-tilboda får...

Aksjonar i nord og sør mot tvangslakting av reinflokken til Jovsset Ante

Engasjementet for Jovsset Ante Sara (26) sin rett til å halda på reinflokken sin har vore enormt etter at Aftenposten skreiv om saka 28....

I Elsa Laulas fotspor i Sápmi

Da jubilèet Tråante i fjor markerte at det var 100 år sidan det første samiske landsmøtet vart arrangert i Trondheim, var det ei samisk kvinne som vart spesielt trekt...

Godt år for reindrifta i Finnmark

 Dei høge slaktetala heng saman med uvanleg mange kalvefødslar. Sjølv om talet på rein i fjor var på det lågaste sidan 2002, var kalveproduksjonen...

– Reinen er livet vårt

– Eg har vore med i reindrifta heile livet, og fekk mitt eige merke då eg var 1 år seier Ásllat Heandarat G. Anti...
ANNONSE

MEIR OM Reindrift

MEST LESE