Regjeringa har sett av 2,5 millionar kroner til å etablere «Ut på Vidda» som er eit permanent lærings- og omsorgstilbod i reindrifta.
mm

Tilbodet er retta mot barn, unge og vaksne med spesielle behov og som treng ein trygg arena.

Personar som deltek på «Ut på vidda»-tilboda får delta på praktiske oppgåver, fysisk aktivitet, gode opplevingar i naturen, måltid, få kontakt med dyr og blir ein del av eit fellesskap, melder Landbruks- og matdepartementet.

Les også reportasjen om 16 år gamle Viktoria som tok på seg kufta og reiste i retten for å møte samehetsaren ansikt til ansikt. 

Tilleggsnæring for reindrifta

– «Ut på vidda» er eit verdifullt tilbod for personar som har ulike utfordringar, og er ein stor ressurs for kommunane, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i pressemeldinga.

Ho legg til at det er ei god tilleggsnæring for reindrifta.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark melder om at mange ønsker å tilby lærings- og omsorgstenester i reindrifta. Tilbodet dekker Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.

«Ut på vidda» vart testa som eit treårig prøveprosjekt, og vart leia av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Prosjektet blir finansiert over reindriftsavtalen.

Les også om Elle Márjá og Mai-Lis Eira som har laga kortfilmen «Samene har rett» om å vere reindriftssame i dag: – Reindriftssamar mistar beiteområda sine omtrent kvar dag og det er veldig trist. 

Filmskapar og reineigar Mai-Lis Eira framfor ei av mastene til Statnett i kortfilmen «Samene har rett». Foto: Ken Are Bongo
Oppdatert: fredag 8. mars 2019 14.57

LES OGSÅ

ANNONSE