ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Pels

Tema: pels

Jærrådet ber regjeringa gjera om pelsdyr-vedtak

Det fortel Jærbladet etter at saka blei drøfta på møtet i Jærrådet fredag. Under ordskiftet kom det fram fleire argument om kvifor pelsdyrnæringa bør få halda fram. Rådmann...

Pelsdyr-avvikling har små ringverknader

Klesbutikkane i Noreg sel i svært liten grad norske pelsprodukt. Rundt 98 prosent av mink- og revepelsane som blir produserte i Noreg, går til...

Pelsdyrnæringa skal avviklast

– Det blir tatt sikte på å fremje eit lovforslag til Stortinget om forbod mot pelsdyrhald. Det vil bli ei avviklingsperiode for eksisterande produsentar fram til...

Strengare krav til pelsdyrnæringa

Det skjer etter ei oppmoding frå Stortinget i januar. – Næringa har lagt fram eit utkast til dyrevelferdsprogram, som har vore ute på høyring. Det...

Kraftig nedgang for pelsdyrnæringa

Då næringa var på topp i 1990, var talet 1.277. Eitt av fylka som har merka nedgangen er Aust-Agder, der talet på gardar som driv...

Vil ha forbod mot Canada Goose-jakker

– Vedtaket på landsmøtet er veldig progressivt, seier Unge Venstre-leiar Tord Hustveit til Framtida.no. Ungdomspartiet fekk gjennomslag for at partiet skal jobba for eit forbod...

Fire av fem pelsfarmar nedlagd

– Tala frå Landbruksdirektoratet er gledeleg, men framleis er over ein million pelsdyr bura inne på norske pelsfarmar. På det meste finn ein fleire...
ANNONSE

MEIR OM pels

MEST LESE