Forbrukartilsynet: Klarna må endre ulovleg kredittavtale

Klarna må betale 9 millionar kroner per veke i tvangsmulkt viss dei ikkje legg om betalingsløysinga «kjøp nå, betal senere», ifølgje Forbrukartilsynet.

NPK-NTB
Publisert

Klarna bryt lova fordi betalingsløysinga er ein kredittavtale, som blir omfatta av strenge lovkrav, meiner Forbrukartilsynet.

– For å inngå ein kredittavtale må forbrukarar søkje om kreditt og signere kredittavtalen. Det er også eit lovkrav at den som tilbyr kreditt, må gjennomføre kredittvurderingar. Dette gjer ikkje Klarna i dag, skriv Forbrukartilsynet.

Folk kan dermed handle ting på kreditt som dei ikkje nødvendigvis har råd til å betale for, meiner tilsynet.

Dei påpeikar at Klarnas betalingsløysing «kjøp nå, betal senere» må svare til å betale med kredittkort. Forbrukarar skal ha rett til å reklamere til Klarna ved svindel og manglar på produktet, og alle andre rettar ein har ved ein kredittavtale.

– Desse rettane gir ikkje Klarna forbrukarane i dag, opplyser Forbrukartilsynet.

Klarna må leggje om betalingsløysinga innan 1. november for å unngå tvangsmulkt.