ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobilbruk

Tema: Mobilbruk

Ikkje auka stålefare med 4G

Det viser den første rapporten frå eit samarbeid med Statens strålevern om langtidsmålingar av stråling frå mobilmaster og annan elektronisk kommunikasjon. Ifølgje rapporten som blei...

Åtvarar om databruk i utlandet

– Prisar på mobilsurfing kan variere mykje frå abonnement til abonnement. Sidan mange operatørar no endrar prisane sine, er det lurt å sjekke kva...

Kutta mobil – auka trivsel og karakterar

Saka var først publisert i Vikebladet Vestposten. Etter at Hareid ungdomsskule innførte mobilfri skule etter initiativ frå elevrådet ved skulen, så har både trivsel og...

Nye reglar forbyr dyr roaming

Det er ein ny avtale mellom EU-parlamentet og EU-formannskapet som sørgjer for at dei såkalla roamingavgiftene forbys frå 2017, opplyser nyheitsbyrået Ritzau. Gjennom EØS-avtalen...

Mobilfri skule splittar elevane

Saka var først i Bladet Sunnhordland – Eg synest ikkje noko om det i det heile, og skjønnar ikkje kva ein vil oppnå, seier Britha...

Skal konkurrera med Snapchat

Artikkelen var først hos Porten.no Med private midlar og ei støtte frå Innovasjon Norge har utviklarteamet på seks personar nytta all si fritid til å...

Ikkje bøy deg for mobilen

Forskarane ved New York Spine Surgery & Rehabilitation Medicine i New York fann at folk held hovudet i denne vinkelen over smarttelefonar og nettbrett...

Tabbe lamma mobilnettet

Årsaka til at store delar av mobiltrafikken vart lamma 30. oktober i fjor var rett og slett ein velkjend veikskap i ei programvare og...

Her er det mobilforbod

Paragraf 9a i opplæringslova slår fast at alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring....

Angst gjev ekstrem mobilbruk

Artikkelen har tidlegare vore publisert hos NHH Bulletin og Forskning.no Mange er så redde for å gå glipp av e-post, meldingar, oppdateringar, nyhende eller diskusjonar...
ANNONSE

MEIR OM angst

MEST LESE