ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Liv Signe Navarsete

Tema: Liv Signe Navarsete

Krev likestilling i Grunnlova

Nynorsk og bokmål blei sidestilte som språkformer i 1885, og i mållova står det at bokmål og nynorsk skal vere likeverdige språk. Men Sp-leiaren meiner...

Sviktar distrikta

Arbeidsgjevarorganisasjonen Virke er ikkje nøgd med reiselivssatsinga til regjeringa, og vil gi ansvaret for reiseliv til Liv Signe Navarsete. Situasjonen for distriktshotella er alarmerande, og...

– Viktig å tenkja som region

– I vår region vil kniving hindra utvikling. Det handlar om å gi og ta, sa ministeren då ho vitja Årdal i Sogn og...

Sp-leiaren er festivalfrivillig

Teamet bak den nyoppstarta festivalen i potetbygda Lærdal har over lenger tid arbeida hardt for å få programmet spikra og klart til festivalstarten i...

Navarsete er sjukmeldt

I departementet får NRK bekrefta at Navarsete er 50 prosent sjukmeldt. Grunnen er at ho køyrde inn i ein bil bakfrå og hamna utfor vegen i...

Vil lovfeste medverknad for ungdom

I dei fleste kommunar kan ungdom påverke i lokalpolitiske saker, men framleis legg ikkje alle kommunar til rette for dette. Difor vil regjeringa lovfeste...

Vil setja fart på bustadbygginga

  – Oppgåve vår er å leggja til rette for at bygging kan skje på ein best mogleg måte. I tillegg skal me hjelpa dei...

Mindretal hjerneflyktar

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt kva den geografiske plasseringa av utdanningsinstitusjonar har å seie for rekruttering til høgare utdanning, og for fordeling av høgt...

Vil ta ubrukte tomter

I bustadmeldinga til regjeringa, som blir lagt fram i mars, vil det bli foreslått hardare lut mot utbyggjarar som ikkje realiserer bustadpotensialet i tomtene...

Open usemje

Navarsete innleidde på Sps landsstyremøte måndag og gjekk grundig inn i begge dei store stridssakene partiet har jobba med den siste tida: EØS-avtalen og...
ANNONSE

MEIR OM EU

MEST LESE